Aziatische Hoornaar
In Europa is de invasieve exoot, "De Aziatische Hoornaar" met grote snelheid zich aan het verspreiden over heel Europa. Ongeveer twintig jaar geleden werd zij voor het eerst waargenomen in zuid Frankrijk. Nu is zij al volop aanwezig in in het zuiden van Nederland en ook al enkele malen waargenomen in midden- en noord Nederland. De Aziatische hoornaar heeft zich ook al laten zien in onze omgeving. Deze hoornaar is namelijk een groot probleem voor onze biodiversiteit. Zij jaagt op diverse soorten insecten en brengt deze als voedsel voor de larven naar het nest. Vlinders, bijen, libellen, juffertjes, zweefvliegen, rupsen, wespen en talloze andere insecten staan op het menu van deze invasieve soort en zijn kansloos als zij worden aangevallen. Per jaar wordt er zo ruim 11 kilo aan insecten weggevangen door één nest met werksters van de Aziatische hoornaar. De Aziatische hoornaar is een Europees probleem. Vandaar dat er in Europa aandacht voor is. Europa is goed in het opstellen van verordeningen. Kijk gerust eens in de uitvoeringsverordening. Nederland heeft zich natuurlijk te houden aan deze verordening en heeft aanvullende interessante informatie opgesteld. Neem ook gerust eens de beschikbare informatie door die op de website van NVWA staat. Waar het in een notendop op neerkomt is dat in Nederland de provincies verantwoordelijk gesteld zijn voor het uitschakelen van de Aziatische hoornaar. Op de website van de NBV en de website van Imkers Nederland is uitstekende en voldoende informatie te vinden. De NBV en Imkers Nederland volgen de wens van NVWA om via waarneming.nl de Aziatische hoornaar te melden. De Bijenhoudersvereniging de Imme Epe heeft gekozen om de adviezen van NBV en Imkers Nederland te volgen. Coördinatoren de Imme: Miriam 06-41974065 bgg Fraukje 06-12756420 bgg Ron 06-55154847 Handige informatie via de volgende links: (1) Hoe herken je een AH (flyer): Herkennen Aziatische hoornaar. (2) Wat is een Embryonest (flyer): Embryonesten. (3) Hoe kun je een AH-nest opsporen (flyer): Opsporen AH-nesten. (4) Hoe maak je een selectieve val (handleiding): Infoblad selectieve val maken. (5) Hoe gebruik je de selectieve val (flyer): Selectieve val. (6) Infoblad om aan te geven dat een selectieve val is geplaatst: (infoblad):onderzoek. (7) Wat te doen als je een Aziatische hoornaar ziet: (flyer): bij wiekpot. (8) Visitekaartje voor contactpersonen: (visitekaartje) voor CP. (9) Stickers voor wiekpotten (formaat A7, 8 etiketten op A4-vel): (Stickers) voor wiekpotten. *Met dank aan de Bijenhoudersvereniging Nunspeet
Ledderweg 11 8161 SZ Epe
Mail aan de secretaris
Mail aan de voorzitter
Aziatische Hoornaar
Ledderweg 11 8161 SZ Epe
In Europa is de invasieve exoot, "De Aziatische Hoornaar" met grote snelheid zich aan het verspreiden over heel Europa. Ongeveer twintig jaar geleden werd zij voor het eerst waargenomen in zuid Frankrijk. Nu is zij al volop aanwezig in in het zuiden van Nederland en ook al enkele malen waargenomen in midden- en noord Nederland. De Aziatische hoornaar heeft zich ook al laten zien in onze omgeving. Deze hoornaar is namelijk een groot probleem voor onze biodiversiteit. Zij jaagt op diverse soorten insecten en brengt deze als voedsel voor de larven naar het nest. Vlinders, bijen, libellen, juffertjes, zweefvlie- gen, rupsen, wespen en talloze andere insecten staan op het menu van deze invasieve soort en zijn kansloos als zij worden aangevallen. Per jaar wordt er zo ruim 11 kilo aan insecten weggevangen door één nest met werksters van de Aziatische hoornaar. De Aziatische hoornaar is een Europees probleem. Vandaar dat er in Europa aandacht voor is. Europa is goed in het opstellen van verordeningen. Kijk gerust eens in de uitvoeringsverordening. Nederland heeft zich natuurlijk te houden aan deze verordening en heeft aanvullende interessante informatie opgesteld. Neem ook gerust eens de beschikbare informatie door die op de website van NVWA staat. Waar het in een notendop op neerkomt is dat in Nederland de provincies verantwoordelijk gesteld zijn voor het uitschakelen van de Aziatische hoornaar. Op de website van de NBV en de website van Imkers Nederland is uitstekende en voldoende informatie te vinden. De NBV en Imkers Nederland volgen de wens van NVWA om via waarneming.nl de Aziatische hoor- naar te melden. De Bijenhoudersvereniging de Imme Epe heeft gekozen om de adviezen van NBV en Imkers Nederland te volgen. Coördinator de Imme: Miriam 06-41974065 bgg Fraukje 06-12756420 bgg Ron 06-55154847 Handige informatie via de volgende links: (1) Hoe herken je een AH (flyer): Herkennen Aziatische hoornaar. (2) Wat is een Embryonest (flyer): Embryonesten. (3) Hoe kun je een AH-nest opsporen (flyer): Opsporen AH-nesten. (4) Hoe maak je een selectieve val (handleiding): Infoblad selectieve val maken. (5) Hoe gebruik je de selectieve val (flyer): Selectieve val. (6) Infoblad om aan te geven dat een selectieve val is geplaatst: (infoblad): onderzoek. (7) Wat te doen als je een Aziatische hoornaar ziet: (flyer): bij wiekpot. (8) Visitekaartje voor contactpersonen: (visitekaartje) voor CP. (9) Stickers voor wiekpotten (formaat A7, 8 etiketten op A4-vel): (Stickers) voor wiekpotten. *Met dank aan de Bijenhoudersvereniging Nunspeet