Help! Een zwerm
ls er een bijenzwerm bij u in de buurt/tuin is dan kunt u contact opnemen met onze zwerm- coordinatoren: Harry Roo 06-121 49 470 b.g.g Daniël Vos 06-127 38 530 Rond mei-juni groeien bijenvolken en dan kan het gebeuren dat een deel van een volk er met de koningin vandoor gaat. Ze zoeken dan een nieuwe woning in de vorm van een holle boom of een holle ruimte bij een huis. Voordat ze dat nieuwe onderkomen gevonden hebben maakt de zwerm een tussenstop en vormt een kluit bijen aan een boomtak, paaltje, dakrand of soms aan een fiets of auto. Daar blijven ze een tijd hangen terwijl verkenners op zoek gaan naar het nieuwe onderkomen. Dit kan soms een paar uur duren maar soms ook dagen. Een zwerm kan indrukwekkend zijn, maar ze is in principe niet gevaarlijk. De bijen hebben niets om te verdedigen en zijn er dus ook niet op uit om te steken. En imker kan de zwerm helpen door ze te huisvesten in een korf of kleine bijenkast. Dit voorkomt dat het volk mogelijk sterft omdat er geen geschikte ruimte gevonden wordt. En het helpt u van de zwerm in uw tuin af. Een imker doet dit graag. Als u de zwermcoordinator belt dan zoekt hij of er een imker in de gelegenheid is om de zwerm te komen scheppen en meenemen. Zwermmeldingen Voor het uitzetten van binnengekomen zwermmeldingen is Harry Roo de zwermcoördinator. Inmiddels is hiervoor een aparte app-groep voor direct contact tussen de zwermvangers opgezet. Wil je actief deelnemen aan deze zwerm-app en met het vangen van zwermen, neem contact op met Harry Roo om toegevoegd te worden aan deze appgroep.
Ledderweg 11 8161 SZ Epe
Help! Een zwerm
Ledderweg 11 8161 SZ Epe
ls er een bijenzwerm bij u in de buurt/tuin is dan kunt u contact opnemen met onze zwerm- coordinatoren: Harry Roo 06-121 49 470 b.g.g Daniël Vos 06-127 38 530 Rond mei-juni groeien bijenvolken en dan kan het gebeuren dat een deel van een volk er met de koningin vandoor gaat. Ze zoeken dan een nieuwe woning in de vorm van een holle boom of een holle ruimte bij een huis. Voordat ze dat nieuwe onderko- men gevonden hebben maakt de zwerm een tussenstop en vormt een kluit bijen aan een boomtak, paaltje, dakrand of soms aan een fiets of auto. Daar blijven ze een tijd hangen terwijl verkenners op zoek gaan naar het nieuwe onderkomen. Dit kan soms een paar uur duren maar soms ook dagen. Een zwerm kan indrukwekkend zijn, maar ze is in principe niet gevaarlijk. De bijen hebben niets om te verdedigen en zijn er dus ook niet op uit om te steken. Een imker kan de zwerm helpen door ze te huisvesten in een korf of kleine bijenkast. Dit voorkomt dat het volk mogelijk sterft omdat er geen geschikte ruimte gevonden wordt. En het helpt u van de zwerm in uw tuin af. Een imker doet dit graag. Als u de zwermcoordinator belt dan zoekt hij of er een imker in de gelegenheid is om de zwerm te komen scheppen en meene- men. Zwermmeldingen Voor het uitzetten van binnengekomen zwermmeldingen is Harry Roo de zwermcoördinator. Inmiddels is hiervoor een aparte app-groep voor direct contact tussen de zwermvangers opgezet. Wil je actief deelnemen aan deze zwerm- app en met het vangen van zwermen, neem contact op met Harry Roo om toegevoegd te worden aan deze appgroep.