De kleine bijenkastkever (Aethina tumida, KBK) is aangetroffen in Calabrië in het zuiden van Italië. Deze voor Europa nieuwe soort parasiteert bijenvolken en kan grote schade aanrichten.

De kleine bijenkastkever is een aangifteplichtige ziekte. Melding van de ziekte via het meldpunt dierziekten (NVWA, tel. (045) 546 31 88) of via bijen@wur .

Lees hier het hele artikel

Een brochure met informatie