Imkers van de Bijenhoudersvereniging De Imme te Epe zijn verheugd dat vijf ondernemers uit de gemeente Epe bereid zijn om als eersten de groenstroken langs de Oenerweg en De Meent te adopteren. Vijf nieuwe ' Vrienden van de Honingbij' en wij hopen dat er nog velen hun voorbeeld zullen volgen.
Vijf ondernemers die bereid zijn om hun naam en geld te investeren in een duurzaam project, n.l. bloemrijke bermen die goed en noodzakelijk zijn voor vele insecten waaronder honingbijen, hommels , vlinders en vele andere insecten en vogels.


Ook de gemeente Epe heeft gekozen om het groenbeleid voor vele jaren een duurzaam karakter te geven, wat zich ook vertaald in keuze van bomen, heesters, bloemrijke veldjes e.d. Een positieve, duurzame ontwikkeling die hopelijk een aanzet gaat geven tot een gezonde en gevarieerde omgeving die goed is voor mens en dier. Duurzaamheid, het is een woord dat goed in het gehoor ligt en positieve associatie oproept. Maar duurzaamheid is meer dan een woord, meer dan een beleidsnota of naambordje. Want als ik kijk naar deze vijf ondernemers die enthousiast bereid zijn om hun geld te steken in zoiets als het inzaaien van een berm en zich verbinden voor een vijf jaar lange verplichting voor onderhoud, dan valt het mij op dat geen van deze ondernemers een bedrijf hebben die te maken heeft met bloemen of bijen. Duurzaamheid zit niet zozeer in hun product of dienst die zij aanbieden of verkopen maar veel meer in hun mentaliteit naar hun relaties of omgeving waarin zij werken.

Bijvoorbeeld het accountantskantoor Schoonebeek en Kieskamp, hier vertegenwoordigd door hun directeur Arjan Dunnink, dat is geen bedrijf dat met bloemrijke diensten bezig is, neen, maar wel is hun dienstverlening duurzaam, op lange termijn gericht en staan de belangen van hun cliënten centraal in hun dienstverlening.

Schildersbedrijf Dul, is een bekende naam hier in Epe. Staat bekend om de duurzame kwaliteit van zijn schilderwerk en service naar zijn klanten. Is een Epenaar van huis uit en wil graag meewerken aan herstel van natuur.

Kwekerij de Buurte, kweekt geen bloemen maar kerstbomen e.d. voor export. Wat veel mensen niet weten is dat zij al jaren bezig zijn om chemische bestrijdingsmiddelen uit te bannen, om over te stappen naar een milieuvriendelijker behandeling van hun gewassen. Ook dit bedrijf is bezig met duurzaamheid vanwege verantwoordelijkheid voor de aan hun toevertrouwde gronden en behoud van nuttige insecten en wil ook hun steentje bijdragen aan bloeiende bermen en herstel van het natuurlijk evenwicht.

Het ondernemersechtpaar Eric en Anita van Dijk heeft onlangs het bekende restaurant De Middenstip overgenomen. Dan is investering in dit soort projecten toch niet het eerste waar je aan denkt. Toch willen ook zij meedoen aan een mooie en bloemrijker Epe omdat zij in hun dienstverlening aan hun gasten duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en zij deze manier van naamsbekendheid een mooie en passende aanvulling vinden. 

Axent Groen is het bedrijf waar de gemeente Epe een overeenkomst mee heeft gesloten voor het groenonderhoud. Axent Groen is enthousiast over dit project ' Vriend van de Honingbij' en heeft aangeboden om het inzaaien en onderhoud tegen kostprijs uit te voeren en zelf ook een groenstrook te adopteren.

Ook wil ik de medewerkers van de afdeling groenvoorziening van de gemeente Epe hartelijk danken voor hun enthousiaste meedenken en medewerking aan dit project Vriend van de Honingbij. Door bermen en terreinen van de gemeente ter adoptie aan ondernemers aan te bieden maken zij dit mogelijk.

Geen van deze ondernemers en betrokkenen houden bijen, zijn imkers, zij zijn net als u, druk bezig om in deze tijd hun bedrijf of beroep uit te oefenen. Maar zij herkennen wel de kracht en het belang van duurzaamheid en daar investeren zij in. In bloeiende bermen en in een bloeiende relatie met hun cliënten. Als tegenprestatie presenteren zij hun bedrijfslogo op het te plaatsen bord ' Vriend van de Honingbij' die in de geadopteerde berm wordt geplaatst.

Dank ook, namens hen die geen stem hebben, die weerloos en meestal onzichtbaar zijn en zuchten onder menselijk gemakzucht en expansiedrift, de vele insecten, vogels en andere levensvormen.

Kees Boersma
Voorzitter Bijenhoudersvereniging Epe, De Imme.

Inlichtingen over dit project ' Vriend van de Honingbij' ?
bel Kees Boersma 06-48694553 of mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een interactieve kaart van het project