Melden van bijenzwermen
Bijenvolken zwermen pas als ze groot en sterk genoeg zijn. In een mooie warme lente zie je de eerste zwermen al in april. De meeste zwermen verschijnen in mei en juni, en daarna nog sporadisch tot in september. Hoe eerder een zwerm in een nieuw nesthol kan starten, hoe meer kans dat ze aan het eind van de zomer een goede voorraad honing hebben om de winter door te komen. Het is echter onbekend hoe het moment van zwermen verschilt tussen de jaren en tussen verschillende gebieden in Nederland. Mogelijk is de timing een voorspeller voor het overwinteringssucces. 

Wat doet de hangende zwerm?
Een zwerm strijkt met luid gezoem neer op een tak van een struik of boom, in een lantaarnpaal of zelfs aan een fiets. Een indrukwekkend geluid en een indrukwekkend verschijnsel. Spannend en leuk om mee te maken. Een zwerm kan niets meenemen behalve de voorraad honing die in hun honingmaagjes past. Om daar zuinig mee om te gaan doen bijen in de zwerm zo weinig mogelijk, eigenlijk niks. De acht- tot tienduizend bijen hangen allemaal aan elkaar en verlagen zelfs hun lichaamstemperatuur om energie (=honing) te besparen. Ze wachten totdat er een besluit is gevallen over een nieuw onderkomen. Want dat is wat een paar honderd bijen ondertussen doen op de buitenkant van de zwerm: ‘discussiëren’ over de verschillende nestholtes die ze gevonden hebben, vervolgens samen bekijken en weer discussiëren. Zwermen blijven een paar uur tot een paar dagen lang hangen totdat ze een nestholte hebben die aan de eisen voldoet. Dan worden de andere bijen van de zwerm opgepord om zich klaar te maken voor vertrek, en binnen een kwartier zijn ze weg.

Een bijenzwerm laten verwijderen
Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om te steken en zeker niet als er geen honingvoorraad te verdedigen valt. Het is wel verstandig om er niet te dicht bij te komen. Bijenhouders helpen u graag van de zwerm af. Op verzoek komen ze de zwerm scheppen en nemen hem mee om het volkje in een kast of korf onder te brengen. U kunt het beste met  iemand van onze vereniging bellen:  tel:0612149470

Op 14 mei is er een stekjesmarkt bij de bijenstal op Hagendoorns plaatse. Stekken en zaden uit eigen tuin worden hier verkocht en geruild. Vaste planten, bollen en planten voor de moestuin wisselen van eigenaar.

De stekjesmarkt is van 13.30 tot 16.00 uur en wordt georganiseerd door imkervereniging De Imme. Tijdens de markt is ook de bijenstal open voor bezoek. Bezoekers krijgen toelichting op het leven van de honingbij en de werkzaamheden van een imker.  Uiteraard wordt ook toegelicht welke planten, bollen en bomen door bijen worden bezocht. Samen met de planten zullen er ook veel verhalen uitgewisseld worden over gebruik en toepassing van de planten.

Wilt u ook stekken uit de eigen tuin aanbieden? Dat kan. Denkt u er dan aan om zelf een krat of tafeltje mee om de stekken uit te stallen? Bij aankomst bij de Bijenstal wordt er samen met u een plek uitgezocht. Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom om stekken te verkopen. 

De Bijenstal ligt achter op het terrein van Hagendoorns Plaatse,  Ledderweg 11 in Epe.

Graag tot 14 mei

De Bijenstalcommissie

AVB-melding voor alle afdelingssecretarissen

 Geachte dames en heren,

Ter informatie aan de leden van uw vereniging.
In de regio Aken en daarbuiten is in de maand april 2016 Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Zie hiervoor:

http://tsis.fli.bund.de/Reports/Info_SO.aspx?ts=902

Er gingen ook geruchten, dat dat ook zou zijn in kreis Heinsberg. Dat is beslist niet waar.
Mogelijk kunt u een mededeling over dit onderwerp op uw website vermelden om imkers in Limburg en vooral in de regio Midden en Zuid-Limburg te waarschuwen. Uit de praktijk is namelijk gebleken dat de autoriteiten in grensgebieden elkaar niet informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerda C. Bogaards-de Graaf, bureausecretaris

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Grintweg 273, 6704 AP Wageningen

t: 0317 422422

f: 0317 424180

 

www.bijenhouders.nl

Zaterdag 16 april is het seizoen ook voor de Bijenstal van start gegaan. Ondanks het twijfelachtige weer is een stevige start gemaakt met het schilderwerk. De binnenkant is opgefrist, struiken zijn gesnoeid en er is gewied. Ook is een start gemaakt met het maaien van de kruidenweide. Een eenzame zeiser vond het na drie zwaden tijd voor koffie. Het maaisel is geruimd en op een professionele composthoop opgebracht. Er is doorgezaaid  met een mengsel door de Bolster gesponsord. Het kan dus weer groeien én bloeien.

Begin November  ben ik  in Gambia geweest. Ik heb er reeds 15 jaar een hulpverleningsprogramma. Tijdens een van mijn werkzaamheden daar kwam ik toevallig bij een lokale imkerij terecht. Natuurlijk nieuwsgierig hoe men daar werkt en met welke bijen, ben ik samen met een imker de imkerij doorgelopen. Al snel kwam ik er achter dat ze daar werken  met slecht materiaal.  Toen de imker een kast opende , zag ik een  versleten moerrooster dat eigen lijk niet meer te gebruiken was. Met wat latjes en verder plakwerk lukte het om de koningin niet in de honingbak te krijgen. Hij deelde mij mede dat  er geen moerrooster s te krijgen waren. Ik heb deze man toen beloofd een volgende keer  wat rooster mee te nemen. Bij mijn laatste bezoek heb ik vier moerroosters meegenomen en hen geschonken. Ze hebben echter veel meer kasten. In januari ga ik weer naar Gambia. Ik zal zeker wat roosters meenemen. Als u dit verhaaltje leest  en denkt ik wil er ook wel en paar schenken dan houd ik mij aanbevolen. Ze zijn er daar erg mee geholpen. Ik koop ze altijd bij het honingmagazijn aan de Tongerenseweg  Zuid in Epe. U kunt ze daar kopen en achterlaten dan neem ik ze later wel mee.

Mocht u meer willen weten over mijn werkzaamheden  In Gambia of ons sponsoren dan kunt u kijken op onze website: www.gambiadunnink.nl
Vriendelijke groet en fijne feestdagen gewenst.  Gerard Dunnink