Download de gratis app: Bijenradar 
U kunt dan:
- Zien hoe het met de bij gaat in uw buurt.
- Ontdekken welke planten het bij vriendelijkst zijn.
- Het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek helpen met het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar bijensterfte.