praotavond

De indeling van de avond ziet er als volgt uit: 19.30 ontvangst met koffie/thee

 19.45 Algemene Ledenvergadering
 1) Opening en mededelingen 
2) Vaststellen van de agenda
 3) Verkiezingen bestuur Voordracht van Rianne Zefat als bestuurslid (penningmeester) 
4) Sluiting 20.00 
Proatavond BIJ-praten: hoe was het bijenjaar 2018? 
21.00 Drankje