De plaats waar voedsel te vinden is vertellen bijen aan elkaar door te gaan dansen.

HET LIED DER DWAZE BIJEN, een gedicht

Bijen kunnen kleuren zien, maar anders dan mensen