De plaats waar voedsel te vinden is vertellen bijen aan elkaar door te gaan dansen.

Een rondedans wordt uitgevoerd als de voedselbron dichtbij is, minder dan 100 meter. Een kwispeldans wordt uitgevoerd als de voedselbron verder weg is. Het tempo van de dans geeft de afstand aan, de hoek met de verticaal is de hoek met de zonnestand.