Beste mede-imkers,

Allereerst de Bijenmarkt op de 1e woensdag van augustus. Na een goed en vruchtbaar overleg heeft het bestuur besloten dat de bijenmarkt ook dit jaar doorgaat. De huidige commissie wordt tijdelijk vervangen door het bestuur, ondersteund door Henny van Niersen. Aan de oproep van onze secretaris Harry Roo is gelukkig door veel leden gehoor gegeven, we hebben  genoeg leden die hun steentje willen bijdragen.

Britt Calje heeft in goed overleg haar activiteiten als voorzitter van de bijenmarktcommissie overgedragen aan het bestuur. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet voor deze traditionele markt van de afgelopen jaren. Het moge duidelijk zijn dat de bijenmarkt de laatste jaren sterk is veranderd. Voorheen voornamelijk bestemd voor in en verkoop van bijenvolken, honing en imkermateriaal waar veel imkers op afkwamen, heeft het nu steeds meer het karakter gekregen van een braderieachtige markt voornamelijk bedoeld voor toeristen en verkoop van honing en natuurlijk nog steeds als ontmoetingsplaats voor imkers uit de omgeving. Terecht is door Britt gesteld dat deze verandering een te zware belasting voor onze vereniging gaat worden, c.q. voor het bestuur.. Wij missen de mankracht om alles in goede banen te leiden, zoals dat in de afgelopen jaren wel het geval is geweest. Wij zullen ons dus beraden hoe wij in de toekomst verder zullen gaan met de bijenmarkt.

Wij zullen als vereniging ons niet richten op verkoop van honing, maar veel meer voorlichting en advies geven op het houden van bijen, imkercursus en workshops voor belangstellenden. Het staat alle leden vrij om een kraam te huren en zelf of in samenwerking met andere leden hun honing aan te bieden. Het huren van een kraam kost € 30,- en kan bij Hennie van Niersen aangevraagd worden.

De eerstvolgende klusochtend is op dinsdag 1 juli a.s,  wij zien je graag om 10:00 uur bij de bijenstal. Schoonmaakmiddelen zijn aangeschaft, maar voor het grasmaaien en straatwerk dienen de benodigde gereedschappen meegenomen te worden, denk ook aan een kruiwagen. Neem even met Harry contact op wat je mee kunt nemen.

Op 12 juli is er weer de open imkerijdag! Dan zal ook hier de kraam ingericht worden met voorlichtingsmateriaal en bloemenzaden voor verkoop. Ook hier geldt dat het de leden vrij staat om hun honing te verkopen, eventueel in samenwerking met collega-imkers. Verder zou het fijn zijn als er nog meer vrijwilligers zich aanmelden om belangstellenden te vertellen over de geheimen van het bijenhouden. Als er meerdere zijn dan kunnen we elkaar afwisselen.    Wij beginnen om 10:00 uur om alles klaar te zetten. Aanmelden bij Henk Wijnsma.

Mochten jullie honing hebben en kunnen missen, denk dan ook aan de sponsors! Als we allemaal 2 potjes beschikbaar stellen dan hebben we genoeg om uit te delen aan de Vrienden van de Imme, die vaak aanzienlijke bedragen aan onze vereniging hebben geschonken. Laten wij hen dan ook belonen voor hun betrokkenheid en vrijgevigheid! Graag aanleveren met het etiket van de vereniging bij Harry of ondergetekende.

Dinsdag 27 mei j.l. hebben 200 kinderen van de Gildeschool de Hagedoorn Plaatse en de bijenstal bezocht. De kinderen waren zeer geïnteresseerd en hadden veel vragen.  Het was ook mooi dat er zoveel imkers bereid waren om een paar uurtjes de kinderen iets over de bijen te vertellen.  Ook dank aan Frens Benning dat we één van zijn kasten mochten openen en zo de kinderen een raam met bijen konden laten zien. Het was volgens mij  een groot succes, veel kinderen hadden ook al die maandagavond daarvoor op tv een uitzending over bijen gezien. 

Henk Wijnsma zal dit jaar met meerdere scholen in de gemeente contact opnemen en/of in samenwerking met de Hagendoornse Plaatse om de jeugd enthousiast te maken voor het mooie werk en vak van Imker. En jullie weten ‘de jeugd heeft de toekomst en die hebben we hard nodig.

In het verlengde daarvan zoeken we ervaren imkers die beginnende imkers wegwijs willen maken met de praktijk van het imkeren. Ook als je al op leeftijd bent is dit een mooie wijze van samenwerking en eventueel een geleidelijke overdracht van je bijenstal als de jaren gaan tellen en afnemende krachten en gezondheid het zelfstandig bijenhouden moeilijker gaan maken. Dus geef je aan Harry Roo op als je hiervoor voelt.

Met vriendelijke groet,
Kees Boersma
Voorzitter Bijenhoudersvereniging Epe, De Imme.