Beste  mede-imkers,

Nog even en  het bijenseizoen staat weer voor de deur. Door het zachte weer van deze winter hebben onze bijen  al menig oefenrondjes gevlogen en we zijn natuurlijk zeer benieuwd hoe onze  bijen deze winter zijn doorgekomen. Ik hoop met jullie dat we onze bijenvolken  in een goede conditie weer zullen aantreffen!
  Ook voor  onze vereniging Bijenhoudervereniging(Bv) Epe, De Imme, breekt weer een drukke  tijd aan.

Maar eerst maar even een korte terugblik op de gebeurtenissen en onze  activiteiten van het afgelopen jaar.
  Met een  nieuwe voorzitter moet je toch afwachten hoe de verdere ontwikkeling van onze  mooie vereniging plaats gaat vinden. Net zoals met onze bijen gaat natuurlijk  niet alles vlekkeloos. Zoals bijen met weersomstandigheden te maken heeft,  waardoor een volk wel of niet succesvol is met het zoeken naar nectar en  stuifmeel, hebben wij ook met tegenslag te maken gehad. Van buitenkomende  onheilen, noemen we dat in de verzekeringswereld, waar ik actief in ben  geweest.
  Gerard  Buurssen die met ernstige gezondheidsklachten geconfronteerd werd, Jannie  Bolink die een nieuwe baan aangeboden kreeg, dat is uiteraard geen onheil voor  haar, maar daardoor geen of weinig tijd meer had om zich in te zetten voor de  vereniging en nu ook Miriam Aukes, die eveneens vanwege omstandigheden haar  activiteiten als penningmeester moet opgeven.
  Dit heeft uiteraard zijn  invloed gehad op ons als bestuur. Allereerst wens ik deze mensen al het goede  en een spoedig herstel toe en Jannie veel succes met haar nieuwe baan!
  Ik geloof in de vitaliteit  van onze vereniging, die dat met al meer dan 100 jaar bestaansrecht bewezen  heeft en dus zullen we ook hier met elkaar wel door heen komen.
  In ieder geval ben ik erg  blij dat Henk Wijnsma zich beschikbaar heeft gesteld als opvolger van Gerard en  Jannie. Henk heeft veel ervaring als leidinggevende bij de Gemeente Apeldoorn en in verschillende bestuursfuncties  bij diverse verenigingen.
  Voor Miriam zoeken we nog  een kandidaat, als penningmeester, wie wil?

Tot zover de  bestuursperikelen.

Wat is er zoal in de  afgelopen tijd gebeurd?( Een officiele terugblik krijgt u uiteraard op de  algemene ledenvergadering, de belangrijkste vergadering van het jaar,  afsluiting en het begin van een nieuw verenigingsjaar.) Hierbij een beknopte  opsomming.


  Ons doel om  bij te dragen aan een gezellige, gezonde en groeiende vereniging, waarbij oud  en jong, ervaren en nieuw, man en vrouw zich thuis voelen, krijgt steeds meer  vorm. Ook hierin is de Imme, het bijenvolk, onze inspiratiebron, waarbij elk  individu waardevol is en bijdraagt aan een gezonde en harmonische gemeenschap.
  Allereerst  is de nieuwe opzet van de basiscursus bijenhouden een succes, onder deskundige  leiding van Eric van Leeuwen, van het Honingmagazijn, en Rob van Hernen uit  Wezep. In het afgelopen jaar zijn er weer nieuwe imkers opgeleid en hebben we  weer een paar nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook dit jaar gaat er weer een  nieuwe cursus van start en zijn er 21 aanmeldingen uit de hele omgeving. Dit is  een mooie ontwikkeling!
  De  samenwerking met onze collegaas van de bijenhoudervereniging  Wezep/Hattem loopt voorspoedig en heeft ook  voor nieuwe leden gezorgd. Ook het  praatje voor de radio van Radio 974 heeft geresulteerd in 2 nieuwe leden en nu  zitten we toch echt vol! Laten we hopen dat wij ook weer nieuwe leden voor onze  plaatselijke vereniging tegemoet mogen zien.
  De braderieen  vragen veel energie en tijd, terwijl de opbrengst voor de verenigingskas tegen  valt. Meer daarover wordt op de leden vergadering op 8 maart a.s. bekend  gemaakt.
  De bijenmarkt  onder enthousiaste leiding van Britt Calje en Hennie van Nierssen was een  succes! Wij hebben een nieuwe begunstigers gevonden die de Imme ondersteunen in  natura. Bertus Grolleman van boomkwekerij Tessemaker-Grolleman uit Oene heeft  tegen inkoopprijs drachtplanten en bomen ter beschikking gesteld en de  verkoopopbrengst is ten goede gekomen aan de Imme. Biologische zaadhandel De  Bolster heeft pakjes wilde bloemenzaad geschonken, die wij konden verkopen. Met  de opbrengst van de potjes honing heeft dit alles bijgedragen aan een gezond  financieel resultaat  van de Imme.
  De  boomplantdag ter ere van de scheidende voorzitter en bestuurslid Dries Vermeulen  en Gerrit Elskamp was een gezellige gebeurtenis, waar vele leden van de vereniging  bij aanwezig waren en genoten van alle lekkere zaken die iedereen had  meegenomen en gezamenlijk werden genuttigd bij een knappend , brandende  vuurkorf.
  Ook de `proatavond`,  in september was een gezellige ontmoeting, waarbij een aantal nuttige zaken van  het aflopende seizoen werden doorgesproken.
  De  partneravond stond in teken van de boeiende film More than Honey die op een  aangrijpende en soms schokkende wijze liet zien hoe de bijenstand wereldwijd er  voor staat en hoe er mee wordt omgesprongen. Er werd die avond nog lang  nagepraat. Ook bij deze avond was er weer een grote opkomst!
  De  Nieuwjaarsontmoeting bij onze bijenstal was ook een succes. De 25 liter erwtensoep  ging erin als koek. De gluhwein trouwens ook en de advocaatjes werden ook niet  versmaad. Bij een lekker knapperend  vuurtje werd er weer heel wat afgepraat in een ongedwongen sfeer. Ik kan jullie  wel vertellen dat dit de grootste beloning is die een bestuur kan krijgen, n.l  dat iedereen het naar zijn zin heeft!
  Dan hadden  we in februari een speciale avond, waarbij de NBV ter discussie stond. Er  leefden veel kritische vragen onder een aantal leden, die ontevreden waren over  het functioneren van het hoofdbestuur, voornamelijk over de publicaties in de  media inzake de bestrijdingsmiddelen en de bijensterfte die daarmee in verband  werden gebracht. Wij hebben Henk Zomerdijk, die onze contactpersoonbij het  hoofdbestuur is, uitgenodigd om deze  kritische vragen te beantwoorden. Hij heeft daar ook uitgebreid de tijd voor genomen  en op een open en eerlijke wijze gereageerd. Veel vragen werden beantwoord, op  een aantal kritische punten inzake communicatie wordt nog gewerkt en een aantal  vragen zijn meegenomen als huiswerk en daar krijgen we nog antwoord op. Ik denk  dat wij, als afdeling van het NBV hiermee een goed initiatief genomen hebben om  de communicatie te verbeteren. Op de regiovergadering van afgelopen donderdag van OverVeluwe  liet Henk Zomerdijk mij weten hoezeer hij die avond op prijs heeft gesteld en  stelde dat ook als voorbeeld van open communicatie.
  Ik ben  daarom ook van mening dat je niet bang voor kritiek hoeft te zijn, maar dat  alles bespreekbaar moet zijn in een vereniging, maar dan wel met respect en met  het doel om de vereniging beter te laten functioneren. Kritische vragen, ook  als het om ons functioneren als bestuur van de Imme gaat, moet altijd mogelijk  zijn. Dat kan ons alleen maar helpen in het dienstbaar zijn aan het welzijn van  onze mooie vereniging waar een ieder zicht thuis voelt!
  In februari  is ook de cursus korfvlechten van start gegaan. Onder leiding van Aalt van Beek  zijn wij met ongeveer 15 leden van start gegaan. Dat valt nog niet mee. Mijn korf  ziet er inmiddels uit als een fruitschaal, maar er zijn een aantal die het in  de vingers hebben. In ieder geval is het een hilarische en gezellige avond bij  Froukje in hun nieuwe locatie van het Honingmagazijn.
  Ook is de  cursus hygiene van start gegaan. Ik heb gehoord dat het een zeer nuttige cursus  is en niet alleen voor de beginnende imker, maar wellicht juist ook voor de  seniors onder ons. Omdat kennis en inzicht in bestrijding van ziekten en plagen  van onze bijen ook zijn toegenomen en deze cursus incl. een goed leesbaar  lesboek een toegevoegde waarde is voor de imkerpraktijk.
  Met Evert Riphagen, directeur van kwekerij De Buurte heb ik  onlangs een interessant gesprek gehad.  De Buurte is een grote speler op de Veluwe op het gebied van Kerstdennen,  Coniferen, taxus, Buxus en Laurier, waarvan 90 % geexporteerd wordt.
  Een bedrijf  die door de intensieve vorm van kweken ook veel moet spuiten tegen bijv.  schimmel en luis en dus schadelijk voor onze bijen en andere insecten.
  De Buurte is  donateur geworden van onze vereniging en staat open voor suggesties om  spuitschade aan onze bijen te beperken. Hoe dit ook verder zijn beloop zal  hebben, wij zijn in gesprek en dat is een belangrijke stap in de goede  richting. Ik vertel graag meer op de ALV.
  Nog even een  paar belangrijke antwoorden op vragen die aan Henk Zomerdijk gesteld zijn op de  bewuste avond, nl.: Donaties aan de Bv De Imme zijn fiscaal aftrekbaar. De NBV  heeft een ANBI toekenning (Algemeen Nut Beogende Instellingen ) Aangezien de Imme een afdeling is van de NBV is deze regeling van  toepassing. Dus als u en/of in uw  omgeving mensen weet die onze plaatselijke vereniging willen ondersteunen,  maakt deze regeling dit wellicht nog aantrekkelijker. Denk wel aan de 1%  regeling, zoals dat voor alle aftrekbare giften geldt.
  Ook is de subsidieregeling die geldt voor de  land en tuinbouw verlengd. Boeren en tuinders die een percentage van hun  landbouwareaal inzaaien met bloemenmengsels hebben recht op subsidie.  Belangrijk voor ontwikkeling van drachtplanten in het buitengebied.
  Op de regiovergadering van de Over-Veluwe is  o.m. gesproken over het door mij voorgestelde voorzittersoverleg met het doel  de communicatie tussen hoofdbestuur en plaatselijke afdelingen te verbeteren.  Dit voorstel is goed ontvangen en wordt momenteel besproken. Gezien de geringe  belangstelling voor de regionale vergaderingen, is dit wellicht een goed  alternatief.
  Van Britt  Calje hebben jullie een enquêteformulier gehad om te inventariseren voor welke  activiteiten  jullie je in willen gaan  zetten. Want wij kunnen mooie plannen maken maar zonder inzet en betrokkenheid  van de leden zal er weinig van terecht komen.
  Het is me  niet gelukt om alle activiteiten op 1 A4tje te zetten. Dan zou veel  activiteiten niet tot zijn recht komen. Gelukkig maar, het betekent dat wij lid  zijn van een bloeiende vereniging en dat wij ook het komende jaar zin hebben om  het tot een goed en gezellig jaar te laten komen. Laat de Imme zoemen van  activiteiten, daar houden wij imkers van!
  Doen jullie  mee?


  Tot de a.s.  ledenvergadering, ik reken graag op jullie komst!
  Met een  hartelijke groet,
  Kees  Boersma.
  Voorzitter B.V. Epe De Imme.
  NBV afd. Epe.