En zo zitten we weer midden in het bijenseizoen, de eerste zwermen zijn al gesignaleerd, de honing druipt uit de kasten en we zijn pas in eind april aangeland! 

Dat belooft wat voor dit seizoen, maar zoals de wijzen onder ons weten, het kan verkeren. Alles staat en valt met het weer, de conditie van onze bijen, dracht en laten we niet vergeten onze eigen deskundigheid en ervaring of het gebrek daaraan.

Zelf werd ik ook weer geconfronteerd met onverwachte zwermen uit onbekende kasten. Wat moet je dan? Doppen breken met het risico op moerloze volken of toch maar afleggers maken. En zo sta je dus weer voor dilemma’s. En dat is natuurlijk ook het mooie aan onze activiteit als imker, het verveelt nooit!

Nu wat onze eigen Imme betreft, hoe reilt en zeilt dat? Wordt er goed gevlogen, komt er genoeg binnen, ontwikkelt het volk zich naar behoren? M.a.w. hoe gaat het met ons, als vereniging? 

Even een korte terugblik op de laatste Algemene Ledenvergadering van 4 maart jl.Een uitgebreid verslag krijg je volgend jaar, maar dat duurt nog een hele tijd, dus nu even de belangrijkste punten.

Allereerst heeft het bestuur afscheid genomen van Miriam Moesman en is Britt Calje voorlopig de nieuwe penningmeester, geassisteerd door haar man Tom, totdat zich een nieuwe kandidaat voor deze functie aanmeld. Voor Gerard Buursen is Henk Wijnsma in de plaats gekomen en heeft tevens Emmelies Jordens zich beschikbaar gesteld als commissaris om Britt Calje te vervangen. Harry Roo heeft bijgetekend voor een 2e termijn als secretaris en zo is het bestuur weer compleet. 

Ook is tijdens deze vergadering door alle leden gestemd voor de naamswijziging in Bijenhoudersvereniging Epe, De Imme. Voor intern gebruik; De Imme, anders is het zo’n mondvol. 

Jammer genoeg gaat het uitje niet door, te weinig aanmeldingen maakt dit uitstapje naar de Gebr. Van Beek te Paaslo te kostbaar. 

In plaats daarvan organiseert het bestuur een barbecue eind september om het einde van het seizoen te markeren met een gezellig samenzijn op ons veldje op de Rauwenhoffweg. Meer bijzonderheden horen jullie t.z.t. 

De sterfte onder de volkeren bedroeg minder dan 8% en dat is een vreugdevol resultaat. Vraag blijft natuurlijk : heeft dit te maken met de zachte winter, of is het een gevolg van de betere bestrijdingsmethoden van de Varroa mijt en hygiëne van de laatste tijd. Wellicht wordt er ook minder met bestrijdingsmiddelen in het milieu gewerkt,door overheidsmaatregelen, wie het weet mag het zeggen, wellicht een samenloop van factoren. Laten we hopen dat er een kentering is ingezet.

Uit de enquête, die Britt Caljé heeft gehouden onder de leden en donateurs over de activiteiten, is gebleken dat er weinig of geen leden zijn die de verantwoordelijkheid van een of meer activiteiten op zich wil nemen. Helpende handen genoeg, maar het gaat natuurlijk ook om de voorbereiding, organiseren en uitvoeren van deze activiteiten. Blijkbaar is de behoefte er niet of ontbreekt tijd om dit op zich te nemen. Uiteraard respecteert het bestuur deze keuze en zullen deze activiteiten niet georganiseerd worden. Mochten er toch nog mensen zijn die dit jammer vinden dan kan je je bij Britt alsnog opgeven, ook bij vragen even Britt bellen (0578-610786).

Wat de inkomsten betreft, de ‘haalbijen’ van De Imme zijn goed op dreef en de ‘honingraat’ c.q. de bankrekening van de vereniging wordt goed gevuld. Er is aan sponsorgeld al meer dan € 500,- binnen gekomen, de Raboactie heeft ca € 450,- opgebracht, (bedankt voor je inspanning en bedank ook jouw relaties die op de Imme hebben gestemd) verhuur van het veldje voor cursisten brengt ook € 400,- op. Dus dat is een mooi resultaat.

Van het sponsorgeld wordt voorlichtingsmateriaal en bijenpakjes voor kinderen aangeschaft en een stelling geplaatst op het Rauwenhoffveldje t.b.v. de cursisten om de bijenkasten op te plaatsen.

Onze nieuwe ‘Vrienden van de Imme’ zijn:

Kieskamp Accountants uit Epe

Groenvoorziening H.J. Tiemens uit Oene

Aalbers Duurzaam (zonnepanelen) uit Oene

Kwekerij De Buurte uit Oene

Bedrijven die dit jaar ons ook weer sponsoren zijn:

Biologische Zaadhandel ‘De Bolster’ 

Planten en bomenkwekerij Tessemaker en Grolleman uit Oene

Deze bedrijven hebben een groot bedrag gestort en daar zijn wij hen natuurlijk dankbaar voor.

Ook zijn er een aantal particulieren die de Imme ondersteunen, vergeet niet om ook in je  omgeving mensen te benaderen of zij “Vriend van de Imme” willen worden vanaf        € 15,- per jaar.

In het verlengde hiervan, vraagt het bestuur of je minimaal 2 potjes honing beschikbaar wil stellen om weg te geven aan de “Vrienden van de Imme”. (Meer mag natuurlijk ook!)  Het bestuur zelf heeft dat ook al toegezegd, dus dat zijn er al 10, mogen wij ook op jullie steun en blijk van waardering voor deze sponsors rekenen? Graag potjes met het etiket van de vereniging. Ook bij voordrachten of lezingen zou het leuk zijn om potjes honing aan te kunnen bieden van de vereniging. Dit soort activiteiten waar ondergetekende zich mee bezig houdt, brengt ook het nodige op en dan is het voor de verenigingskas plezierig als er ook wat verkocht kan worden.

Op 22 april zijn Emmelies Jordens en ondergetekende naar de A.L.V. in Wageningen geweest. Veel valt daar niet over te zeggen, behalve dat er een goed plan van aanpak ligt, een sterkte en zwakte analyse voor de vereniging, die er niet om loog en die ook hard nodig is. Over de verbouwing van het bijenhuis is weer geen besluit genomen, dit bestuur wist de aanwezigen niet te overtuigen van het nut van deze ingrijpende en kostbare onderneming en weer was het geheel niet afdoende financieel onderbouwd. Ook had men geen alternatief voor handen waar eventueel voor gekozen kon worden. Communicatie was onder de maat en het bestuur is weer naar huis gestuurd om hun huiswerk over te doen. Nogal amateuristisch en kwalijk ook voor het imago van de NBV.

Uit de rondvraag, na afloop, is gebleken dat de AMBI status voor de afdelingen van de NBV niet van toepassing is. U weet, de AMBI status geeft de mogelijkheid om giften van de belasting af te trekken. Nu bleek uit het antwoord van de penningmeester dat dit niet wordt toegestaan door de fiscus. Bestedingen van gelden die worden verkregen dienen n.l. aan strenge eisen van algemeen belang te voldoen en dat is moeilijk aan te tonen voor kleine verenigingen. Heel vervelend, temeer dat ik die vraag  bij bestuurslid Henk Zomerdijk tijdens de laatste vergadering had neergelegd en waar hij later positief op had geantwoord. Dus dat is een domper, helaas, we kunnen het risico niet nemen en zullen dit argument dus niet meer kunnen gebruiken om particulieren giften te laten storten.