Beste leden en donateurs, beste imkers van "De Imme", 

Onze jaarlijkse Bijen- en Honingmarkt komt er weer aan. En wel de 65e! Op woensdag 2 augustus 2017 van 08.30 uur tot 13.30 uur op het marktplein bij het Gemeentehuis. 

Educatie, streekproducten en de honingbij staan centraal en ingebrachte bijenvolken kunnen worden verhandeld. En de oude ambachten, natuurstand, onze eigen infokraam, een pottenbakker en de kramen met imkerbenodigdheden kunnen worden bezocht. 

In dit jubileumjaar verwachten wij al onze imkers op deze markt en juist ook in het speciaal voor jullie ingerichte imkercafé. Onder het genot van een kop koffie kunnen we bijpraten of gewoonweg sterke verhalen vertellen. Voor ieder van ons is er in het imkercafé een aandenken aan dit jubileum. 

Daarnaast nodigen we jullie uit eigen honing en ook overcomplete imkermaterialen te verkopen op een kistje of tafeltje. Zolang het maar met bijen en imkeren te maken heeft. Ook willen we jullie enthousiast maken om bijenvolken te verhandelen en de bijenmarktbezoekers te vertellen over het imkeren. Voor hen is het een belevenis om een échte imker te horen vertellen over het bijenhouden. 

N.B. Bijenvolken kunnen woensdag 2 augustus vanaf 08.00 uur ingebracht en aangemeld worden. 

Een hartelijke groet van de Bijen-en Honingmarktcommissie van de “Imme”. 

Annemiek van Loon, Miriam Moesman, Marianne de Voogd, Hans Stikvoort. 

Emst, april 2017 

Beste Immenaren,  

We hebben al kunnen genieten van mooie dagen in het voorjaar! Na de voorjaarscontrole in maart, hebben we nu de honingkamers erop gezet en kunnen de bijen aan de slag. Kersen- en perenbomen staan in volle bloei, en de appelbomen zullen binnenkort volgen. Een mooi plaatje, die bloesem. De bijen zijn inmiddels uitgevlogen, want de kasten staan al een week in de Betuwe op het fruit en dat is best vroeg dit jaar. Maar ook dicht bij huis bloeien de fruitbomen en zien de weilanden geel van de paardenbloemen. De bijen hebben het voor het uitkiezen, nu maar hopen dat o.a. de temperatuur ook een beetje mee blijft mee werken. 

Onderwerpen:

1. Terugblik op ALV 21/3 en nieuw bestuur ‘De Imme’

2. Oproep voor bijenvolk glazen kast  (ingezonden bericht Hans Stikvoort)

3. Nieuw seizoen Bijenstal

4. Bericht van de Bijenmarktcommissie  

5. Barbecue

6. Terugblik op opfrisavond bij Honingmagazijn

7. Waswafels maken

8. Nieuws uit bijenland     * NBV jaarvergadering     * NBV nieuwe organisatiestructuur  

9. Data verenigingsactiviteiten 2017

10. Kopij voor de nieuwsbrief 

 1. Terugblik ALV 21/3 en nieuw bestuur ‘De Imme’ Een overvolle agenda, maar de vergadering verliep voortvarend. De twee voorstellen voor reglementering van bijenhoudend donateurs zijn besproken. Tijdens de vergadering werden de aftredende bestuursleden Frens Benning en Harry Roo bedankt voor hun bijdrage. Frens werd bedankt voor de maanden als interimvoorzitter, en Harry werd als aftredend secretaris bedankt voor zijn jarenlange inzet. Zij kregen een presentje in de vorm van een gietijzeren bij. Zo ook de eerder afgetreden bestuursleden Kees Boersma, Emmelies Jordens en Henk Wijnsma. Het nieuwe bestuur dat op de ALV is gekozen bestaat uit: Fraukje Bonnema, voorzitter  Marianne de Voogd, secretaris Ron van Lohuizen, penningmeester  Het rooster van aftreden is vanaf heden veranderd, doordat het bestuur uit 3 leden bestaat i.p.v. uit 5 leden zoals voorheen. Dat betekent dat per jaar één bestuurslid aftredend is. Het nieuwe schema ziet er als volgt uit: penningmeester aftredend per 2018, voorzitter aftredend per 2019, secretaris aftredend per 2020. 

 2. Oproep voor bijenvolk glazen kast  Hallo imkers,    Zoals jullie weten staat in onze bijenstal een mooie glazen bijenkast voor bezoekers om de inwonende bijtjes te bewonderen met alles waarmee ze bezig zijn. Helaas is dit bijenvolk in de winter doodgegaan. Nu is de kast schoongemaakt en staat weer klaar voor nieuwe bevolking. Mocht één van jullie een (zwerm)volk over hebben dat de kast kan gaan bewonen, dan hoor ik het graag.    Hans Stikvoort Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0578-615063 

 3. Nieuw seizoen Bijenstal De activiteiten bij de Bijenstal voor het nieuwe seizoen gaan binnenkort van start. Met een voorjaarsschoonmaak, binnen en buiten, maar ook met koffie, thee en lekkers. Leuk en gezellig gecombineerd met actie en klusjes, zodat de Bijenstal weer klaar is voor de ontvangst van bezoekers. Kom ook als je niet klust gewoon even aan, iedereen is van harte welkom!  Het eerste klusmoment is op: zaterdag 15 april 2017 vanaf 9.00 uur, voor snoeien, goten leegmaken, ramen wassen, gras maaien, de bijenstal aanvegen etc. etc.

 4. Bericht van de Bijenmarktcommissie De datum voor de 65ste bijenmarkt is vastgesteld op woensdag 2 augustus 2017. Het eerdere plan om de markt naar de zaterdag te verplaatsen, was mede door gebrek aan een geschikte locatie, niet te realiseren. Noteer alvast de datum, het is een mooi moment om met imkers onder elkaar bijeen te komen, voor een praatje, een bakje koffie, of als vrijwilliger, want voor de activiteiten op de markt zoekt de bijenmarktcommissie vrijwilligers. Wil je je nu alvast aanmelden, 

neem dan contact op met Hans Stikvoort (telefoon en mail zie ook hierboven bij het bericht over de glazen kast)  

 De Bijenmarktcommissie Annemiek, Hans, Miriam en Marianne 

 5. Barbecue In de zomer gaan we lekker barbecueën, ook met De Imme. Op zaterdag 19 augustus a.s. houden we onze barbecue bij de Bijenstal. Beste Immenaren, wij rekenen op jullie komst en introducees zijn van harte welkom, dus neem je partner en/of kinderen mee, dat is wel zo gezellig. Het eten en drinken wordt verzorgd, maar we vragen wel een kleine bijdrage van € 5,- per persoon. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan nu al bij Fraukje of Marianne (bij voorkeur via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)    6. Terugblik op opfrisavond bij Honingmagazijn Op vrijdag 10 maart en donderdag 23 maart j.l. werden 2 avonden georganiseerd waarvoor zowel oud cursisten van de basiscursus bijenhouden van afgelopen jaren, als ook leden van de Imme waren uitgenodigd. Beide avonden waren goed bezocht, zowel door nog maar enkele jaren imkerende bijenhouders als door ervaren imkers. Naast informatief, was het ook een mooie gelegenheid om onderling met elkaar over de bijen en ervaringen met het imkeren te praten. Peiling onder de aanwezigen gaf als conclusie dat de bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. 

 7. Waswafels maken Op de afgelopen ALV was de aanschaf van een apparaat om zelf waswafels te kunnen maken een agendapunt. De Imme wil het apparaat aanschaffen, als daar vanuit de leden en bijenhoudend donateurs belangstelling voor is. Die is er wel bleek op de vergadering, maar ook is er nog onbekendheid met hoe het maken van kunstraat in zijn werk gaat. Op de bijenmarkt in Uddel wordt het zelf maken van waswafels gedemonstreerd; de Bijenmarkt in Uddel wordt op 8 juli a.s. gehouden. Of kijk op de internet https://m.youtube.com/watch?v= 0OPW73eZ0Fc Op de ALV is besloten dat op de Praotavond op 24 oktober 2017 een besluit zal worden genomen over de aanschaf.     8. Nieuws uit bijenland     * NBV algemene ledenvergadering Op zaterdag 22 april a.s. van 10-12.30 wordt de NBV ALV gehouden in Wageningen. Dit is de laatste vergadering in zijn huidige vorm. De NBV werkt aan een nieuwe bestuursvorm met een ledenraad. De ledenraad gaat de huidige ALV vervangen.     * NBV nieuwe organisatiestructuur  De NBV werkt aan een bestuursvorm met een Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 40 leden. De raad vervangt de Algemene Leden Vergadering. Doel van de Ledenraad is de afstand tussen leden en bestuur te verkleinen en besluitvaardiger te kunnen opereren.  Onze vereniging De Imme is deelnemer in de groep Veluwe-Noord, die wordt gevormd door de afdelingen Nunspeet, Elspeet, Epe, Heerde, Wezep/Hattem, Vaassen en is met één ledenraadslid vertegenwoordigd is in de ledenraad.  

 9. Data verenigingsactiviteiten 2017 

zaterdag 15 april 2017 aanvang 9.00 uur 

Bijenstal Koffie en klussen

woensdag 2 augustus 2017 aanvang 8.00 uur 

65ste Honing- en bijenmarkt Marktplein Epe 

zaterdag 19 augustus aanvang 17.00 uur* tot 20.00 uur *gewijzigde aanvangstijd  Barbecue bij Bijenstal 

dinsdag 24 oktober aanvang 19.30 uur Proatavond bij Hagedoorns Plaatse 

 10. Kopij voor de nieuwsbrief Heb je een bijvoorbeeld een ”leuke” ervaring met bijen of imkeren om met elkaar te delen, stuur mij dan een stukje tekst toe, dan kan ik dat opnemen in een volgende nieuwsb

Beste Immenaren,

 Namens het bestuur van de IMME nodig ik jullie uit voor de ALV van 21 maart

 Behalve het financiële jaarverslag en de begroting 2017, zijn alle stukken in de bijlage opgenomen. Het financiële jaarverslag ligt vanaf 10 maart a.s. ter inzage bij de penningmeester en tijdens de ALV zullen daarvan enkele exemplaren ter inzage liggen. Van de begroting 2017 zullen tijdens de ALV voldoende exemplaren voorradig zijn om deze gezamenlijk te kunnen bespreken.

 In de bijlage tref je ook enkele documenten aan m.b.t. de NBV en het Bijenhuis. Als afdelingen van de nog officieel op te richten groep Noord Veluwe, zijn we het totaal oneens met de o.a. besluitvorming omtrent de beslissing over wel of geen verkoop van het Bijenhuis, zoals het HB die voorstaat. Het HB eist op 18 maart a.s. dat alle groepen zich uitspreken over het wel of niet verkopen van het Bijenhuis. Het HB geeft de afdelingen daarmee niet de tijd om de leden te raadplegen op een ALV en wil al helemaal niet dat de stemming over wel of niet verkopen wordt voorgelegd aan de leden op de landelijke ALV van de NBV in april a.s. Statutair gezien is het niet strikt noodzakelijk dat het HB dit aan haar leden voorlegt, maar wij van de groep Noord Veluwe i.o. zijn van mening dat dit zo belangrijk is dat wij dit juist wel aan onze leden willen voorleggen. Dit niet in de laatste plaats vanwege het grote financiële risico dat we (NBV en dus de leden) met de verkoop lopen.

 Twee voorstellen voor het reglementeren van de Bijenhoudend donateurs vind je in de bijlage. Een uitgewerkt voorstel van het bestuur en een voorstel ingediend door Britt Caljé.

 Notulen van de extra ALV van 29-11-2016. Omdat dit een erg belangrijke ALV was en daarmee de noodzaak van een getrouwe weergave van hetgeen gezegd en besloten is, vraag ik jullie dit verslag goed door te lezen. Mocht je hierin iets missen of je wilt er iets wat gezegd is in terug zien, geef dat dan per omgaande aan mij door. Op de ALV zullen deze punten dan worden voorgelegd. recentelijk hebben zich een aantal leden gemeld met opmerkingen cq aanvullingen omtrent het verslag.

 In de samenstelling van het bestuur gaat er één en ander veranderen. Fraukje Bonnema (penningmeester) heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter en Ron van Lohuizen stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester. Ron kennen we als imker en actief lid, is vaak bij de klusmorgens bij de bijenstal, komt vaak op verenigingsavonden, helpt bij het startklaar maken van de Bijenmarkt, maakt tevens zijn eigen wijn en is altijd in voor een praatje. Ron is in het dagelijks leven werkzaam als ingenieur en heeft "wat" met cijfers, geknipt voor penningmeester.

Nu de rust is wedergekeerd binnen het bestuur en de leden in grote meerderheid de koers hebben bepaald die de vereniging en dus het bestuur dient te varen en daarmee ook het volwaardige "lidmaatschap" voor de Bijenhoudend donateurs gaat worden vastgelegd, is dit voor mij het juiste moment om mijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen. De zaken die ik voor de vereniging doe naast het secretaris zijn, blijf ik gewoon doen, dus we blijven elkaar gewoon tegenkomen.

Voor alle functies binnen het bestuur geldt zoals wij allen weten, niemand staat te springen om te besturen. Gelukkig zijn we er toch in geslaagd om voor alle te vergeven functies, de juiste persoon te vinden. Zo ook voor de functie van secretaris namelijk, Marianne de Voogd. Marianne heeft ruime ervaring als secretaris en heeft als zodanig 8 jaar deze bestuursfunctie bekleed bij Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland. Om deze bestuursfunctie op zich te kunnen nemen is Marianne lid geworden, want ze was tot voor kort Bijenhoudend donateur. Zo zien we maar weer, mocht de nood aan de man zijn, dan zijn ook bijenhoudend donateurs niet te beroerd om hun verantwoording te nemen en daar naar te handelen.

Door al deze wisselingen van functies binnen het bestuur is het zaak om in ieder geval één iemand met ervaring en inhoudelijk kennis van zaken m.b.t. de IMME binnen het bestuur te hebben. Bij het invullen van de te vergeven functies werd al gauw duidelijk dat Fraukje voor de "rol" van voorzitter de aangewezen persoon is.

 

Tot 21 maart !

Namens het bestuur een hartelijke groet,

Harry Roo

 

Secretaris Bijenhoudersvereniging Epe, de IMME