Alweer de laatste nieuwsbrief van deze voorzitter. We kunnen terugkijken op een mooie afsluiting van het seizoen met een overvloedige. bloeiende heide, en een prachtige warme nazomer. Na een regenachtige en te koude zomer heeft de natuur toch nog enige consideratie met ons gehad en een royale toegift gegeven met veel zon, warme dagen, met af en toe een buitjes voor het stof weg te spoelen. Kortom ideale condities om de bijen een overvloed van nectar aan te bieden en dat hebben ze in overvloed binnen gehaald.  

Onze imkers kunnen dus tevreden zijn, vele potten met heidehoning zijn gevuld en ook raathoning is er in overvloed. Nu de bijen ingewinterd zijn en de laatste kuur tegen de Varroamijt hebben gekregen kunnen zij en wij van een welverdiende rust genieten.

Waar we niet blij over zijn is dat er nog steeds geen duidelijkheid is hoe, door wie en op welke wijze kunstraat is verontreinigd. Er is nog veel onduidelijkheid en bewijzen zijn er nog niet. Zoals al vermeld in de vorige brief blijkt dat er verontreinigd kunstraat in omloop is gebracht waardoor er veel larven afsterven, dit kun je opmerken doordat er opvallend veel gaten in het broed te zien is. 

Wees alert en meld dit,  het liefst met foto's, bij de leverancier waar u uw kunstraat van heeft betrokken. 

Dit i.v.m. voor eventuele aansprakelijkheids-claims wanneer de schuldvraag en het oorzakelijk verband aangetoond kan worden. Zie op imkernieuws de laatste ontwikkelingen.

Op onze uitnodiging voor de barbecuemiddag/avond is nauwelijks gereageerd. Slechts 3 leden gaven aan het leuk te vinden, blijkbaar was er geen behoefte om het seizoen op een feestelijke manier af te sluiten en bij te praten. Teleurstellend, ook voor diegenen die daar wel naar hebben uitgekeken. 

 

 

2.Regio-avond op 25 november a.s.

Zoals al in vorige nieuwsbrieven aangekondigd, zullen de afdelingen van de NBV meer zoeken naar samenwerking en elkaar ook uitnodigen voor diverse evenementen. Een reeds langer bestaande traditie is om omstebeurt elkaar uit te nodigen voor een avond. Dit jaar valt de eer te beurt aan de collega-imkers van Wezep, Hattem en Oldebroek. Je bent van harte uitgenodigd om een interessante lezing bij te wonen over de Zuid-Amerikaanse bijen. (zie bijlage)

Tevens zal er in november weer een voorzittersvergadering gehouden worden om te bespreken hoe en of verder samenwerken binnen de NBV afdelingen vorm gegeven kan worden.


3. Interesse in biologisch dynamisch imkeren?

Afgekort BD imkeren is een geheel andere benadering en behandeling van bijen en omgaan met bijen. Wat houdt dat in? Bijen niet als een productiemiddel zien maar als een bijzondere samenleving van insecten die met respect benaderd dient te worden, of luchtfietserij? Dat zijn vragen die met name Emmelies Jordens en ondergetekende bezig houdt. Wij zijn van plan om een avond te organiseren en een BD imker uit te nodigen om ons hierover meer te vertellen. Als je daar interesse voor hebt geef je dan even op aan Emmelies of ondergetekende. Je krijgt dan een gerichte uitnodiging als er voldoende belangstelling is. Ook leden van andere afdelingen zullen uitgenodigd worden.

4. Platform Groenonderwijs.

Op woensdag 5 oktober j.l. zijn Emmelies Jordens en ondergetekende op de uitnodiging van wethouder Jan Aalbers ingegaan om samen met andere natuurorganisaties te praten of en hoe scholen benaderd of uitgenodigd worden om meer gebruik te maken van de kennis en kunde die bij de diverse organisaties aanwezig is w.o. De Imme. 

Aanleiding van dit initiatief was de aansporing die ik tijdens de  nieuwjaarsreceptie aan Jan Aalberts heb meegegeven om in contact met de gemeente de diverse verenigingen samen uit te nodigen. Er zijn veel overlappingen en gedeelde belangen en dan kun je op deze wijze krachten bundelen. Het was een levendige discussie en binnenkort worden wij benaderd of wij mee willen doen in een op te richten platform waarin onderwijs en voorlichting richting scholen centraal staat. Organisaties die hier ook bij waren zijn, Groen en Groei, IVN Gelderland,  (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid);  afd. Groenvoorziening gemeente Epe, Axent Groen, Bijenhoudersvereniging Vaassen en VeluweIJsselzoom, KNNV, Milieu Zorg Epe e.a. Kortom een interessant gezelschap en een interessante discussie. Het is de bedoeling dat er een contactpersoon per organisatie wordt aangewezen die zich hiervoor in gaat zetten. Wie van de leden vindt het belangrijk dat kinderen op de hoogte wordt gesteld van de wondere wereld van de honingbij? Laat het even aan mij weten.

5. Discussiestuk voortbestaan bijenhuis te Wageningen (zie bijlage)

Van het hoofdbestuur van de NBV kregen wij het verzoek om de situatie m.b.t. het Bijenhuis te bespreken. Dit is samengevat in het bijgesloten discussiestuk over de toekomst van het Bijenhuis. Wij zullen dit op de ALV ter sprake brengen. Je kunt dan d.m.v. stemming je voorkeur uitbrengen.

 

6. Afscheid van 3 bestuursleden van de Imme per 01-01-2017.

Ja, en dan het lastigste onderdeel van deze brief. Laat ik beginnen met vast te stellen dat alle 5 bestuursleden het beste met deze afdeling c.q. vereniging voor hebben, maar dat wij er heel verschillend over denken en communiceren. Daarbij komen ook persoonlijke overwegingen en keuzes om de hoek kijken die dan doorslaggevend kunnen zijn om een besluit te nemen.

Om te beginnen heeft Henk Wijnsma als eerste te kennen gegeven te willen stoppen als commissaris/ bestuurslid. Zijn reden is dat hij voorkeur geeft aan andere activiteiten waar hij meer plezier en voldoening in vindt dan bij de Imme. Ook de verwachting dat zijn pensionering hem meer tijd zou geven om zich in te zetten op het gebied van educatie en voorlichting op scholen is niet uitgekomen. Dat heeft Henk tot dit besluit gebracht en uiteraard is daar alle begrip voor.            Bedankt Henk, Fijn dat je erbij was en ik wens je heel veel plezier en voldoening in je andere activiteiten!

Ook Emmelies Jordens gaat het team verlaten. Emmelies is destijds op mijn verzoek toegetreden tot het bestuur om het getal 'vol' te maken. 

Dat heeft zij onder nadrukkelijke voorwaarden willen doen, d.w.z. voor zover haar agenda, gevuld met vele activiteiten, en haar gezondheid het toelaat. 

Ook voor Emmelies heb ik veel waardering wat zij, ondanks deze beperkingen, voor de Imme en voor mij persoonlijk heeft betekend. Voor de Imme heeft zij haar creativiteit ingezet voor het maken van fraaie posters, nieuwjaarskaarten, spandoek e.d. 

Bij evenementen kon ik altijd een beroep op haar doen al was het vaak zoeken naar tijd voor haar. Voor mij persoonlijk om mee te gaan naar  vergaderingen van de NBV, de contacten die zij heeft bij de gemeente e.a. natuurverenigingen, haar kennis van de natuur en de bedreigingen hiervan, het ontwerpen van de borden van ons project ' Vriend van de Honingbij' En ook haar inbreng in de bestuursvergaderingen vond ik helpend en verfrissend.

Dus ook jij Emmelies, heel hartelijk dank voor je inzet. 

Maar en dat moet ook gezegd worden, veel bestuurstaken zijn overgenomen door commissies die goed werk doen, er is niet veel behoefte aan extra activiteiten binnen de vereniging, dus kan volgens de secretaris en penningmeester het bestuur terug gebracht worden tot 3. Voorzitter, secretaris en penningmeester. Dan komen we op nummer 3 die opzegt en dat ben ikzelf.

Ik heb hier al langer over nagedacht of ik mijn termijn wel vol wil maken bij deze vereniging of liever gezegd met dit bestuur. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het ons niet lukt als bestuur om op een lijn met elkaar te komen en dat dit te maken heeft met een te groot verschil van mening en visie tussen Emmelies, Henk en mijzelf met de secretaris en penningmeester. Verdeeldheid binnen het bestuur is niet in het belang van de Imme en vandaar dit besluit.

7. Blijvende bestuursleden

Zoals jullie hebben kunnen lezen blijven wij, de penningmeester (Fraukje Bonnema) en de secretaris (Harry Roo) per 1 januari wel in functie. Samen zullen wij de lopende zaken voor onze rekening nemen tot aan de eerstvolgende ALV. Tevens nemen wij de organisatie van de Nieuwjaarsborrel op ons en vanaf heden de nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden en deze met enige regelmaat te doen toekomen.

Uiteraard zullen wij die tijd ook gebruiken om actief een kandidaat of kandidaten te vinden om het bestuur weer compleet te kunnen maken. 

Wij, de secretaris en penningmeester zijn beiden in maart, wanneer de ALV wordt gehouden, aftredend en herkiesbaar.

Zoals jullie van ons mogen verwachten worden er geen ingrijpende beslissingen meer genomen, anders dan in lijn met de afspraken, gemaakt met jullie op de ALV van 22 maart j.l.

We houden jullie door middel van de nieuwsbrief op de hoogte van eventuele ontwikkelingen en uiteraard met de gewone nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Hartelijke groet, Fraukje en Harry


Met vriendelijke groet,

Kees Boersma. 

Voorzitter.

 

 

 

 

1. Inleiding

Het is een drukke tijd voor onze bijen en uiteraard voor onze imkers!

De 1e oogst wordt of is al binnen gehaald en als ik zo de berichten hoor hebben de meesten al aardig wat potjes heerlijke voorjaarshoning geslingerd. Het weer is de afgelopen tijd erg mooi geweest en wellicht komt de regen precies op tijd om de lindebomen een boost te geven zodat we ook hier een mooie opbrengst tegemoet mogen zien. Afwachten maar.

2. Ledennieuws

 We hebben helaas ook triest nieuws te melden, ziektes en een overlijden.

Jenny Morel-Patist, al vele jaren lid van onze vereniging, is na een kort ziekbed op 15 juni j.l. overleden. Jenny was onlangs gestopt met imkeren mede vanwege de verhuizing naar haar dochter in Oene, bij wie ze ging inwonen.  Kort na haar verhuizing bleek ze ernstig ziek te zijn en hoop op genezing was er niet. Ik heb toen namens de vereniging een boeket bloemen bezorgd en daarmee ook jullie groet en medeleven overgebracht. Wij wensen haar familie heel veel sterkte toe!

In de bijlage tref je de rouwkaart aan.

Nog maar heel recent is bekend geworden dat ook ons lid en oud-bestuurslid Gerrit Elskamp ernstig ziek is geworden. Hij gaat een zware tijd tegemoet. Hij moet in het ziekenhuis worden opgenomen en kan een hele tijd niet tillen. Gerrit wil zijn bijen aanhouden maar heeft wel hulp nodig. Wie kan Gerrit een handje helpen met vooral tillen van de kasten?

Wij wensen Gerrit en zijn gezin heel veel sterkte toe in de komende tijd!


Egbert v.d. Kley woont nu in de Wendhorst en is hard aan het revalideren om weer op krachten te komen. Egbert maakt een zware tijd door sinds zijn echtgenote plotseling is overleden. Zijn bijenvolk is zolang door Jan Koopman in beheer genomen, maar is nu te koop.  Belangstelling? Informeer bij Jan Koopman.
Egbert stelt bezoek zeer op prijs. Hij is erg gemotiveerd om weer zelfstandig te gaan wonen op zijn mooie stek op de Oude Elburgerweg.

Ook kregen we het bericht dat Piet van der Horst een hartoperatie moet ondergaan. Bij hem zal een pacemaker worden geplaatst. Wij wensen Piet en zijn gezin heel veel sterkte toe en een spoedig herstel!

 

3. Imkernieuws:

De digitale nieuwsbrief van de NBV Imkernieuws heeft weer een aantal interessante onderwerpen. Waaronder tips over zwermen en hoe deze te voorkomen en dat is volop aan de orde in mei en juni, vooral voor onze nieuwe leden en beginnende imkers handig om deze nieuwsbrief aan te vragen bij;

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Bijenstalcommissie:

 Van Hans Stikvoort een korte samenvatting wat er zoals gebeurd is aan de bijenstal.

 Het lessenaartje met schrift voor bezoekers is verplaatst, zodat kinderen niet meer hun hoofd stoten, als ze bij de ramen naar de bijenkasten kijken. Deze hangt nu naast de deur. Voor het horgedeelte boven de ramen zijn platen aangebracht, waardoor de tocht bij openstaande buitendeur tot het verleden behoort.De bijen in de glazenkast hebben de kou en de drachtloze periode van april overleefd, door nog net op tijd met apifonda bij te voeren. Het bijenvolk is weer helemaal hersteld, volop aanwezig en dat is goed te zien in de ‘glasbak’. Voor bezoekers van onze bijenstal heel informatief en een lust voor het oog.

5. Open imkerijdag

 Op 9 juli is er een open imkerijdag en zoals al in de vorige nieuwsbrief gemeld, wordt deze gehouden in samenwerking met Het Honingmagazijn. Als u nog bladen (Bijenhouden) hebt liggen, die u toch niet meer leest, dan willen wij die graag van u hebben. Dat is leuk om uit te delen aan belangstellenden.

 6. mededeling van de secretaris H. Roo

 

Vanaf heden is mijn woonadres, Oranjeweg 102 in Emst. Heb je de oxaalzuurverdamper nodig, dan kan deze op dit adres worden afgehaald.

 De cursus loopt goed, nagenoeg iedere cursist heeft een eigen volkje en we hebben flink wat voorjaarshoning geslingerd. Dinsdagavond j.l. hebben we doppen gebroken en over drie weken gaan we kijken of de nieuwe koningin aan de leg is.

 

7. Ingezonden door Emmelies Jordens

 

 

"Bijen / kasten perikelen en experimenten op de Renderklippen door Emmelies Jordens

 

In de eerste week  van de maand mei hebben mijn man en ik een heel oud stuk boomstam van een Douglas, een meter lang, Bijen bewoonbaar gemaakt. Mijn man heeft met de moterzaag de boom door midden gezaagd en uitgehold. 

Daarna heb ik het weer verlijmd en de boven en onderkant dicht gemaakt met triplex, goed aansluitbaar voor de oneffenheden. Een gat van 4cm breed en 2 cm hoog gezaagd op een 3/4 hoogte van de stam en daar tegenover aan de achterkant van de stam een uitneembaar gedeelte gemaakt. Boven plaat triplex heb ik grote sateprikkers verlijmd als aanhecht plek voor het bouwen van de raat. Het geheel heb ik van binnen met biologische bijenwas ingesmeerd en wat citroenmelisse erin gewreven.

De eerste week hebben we hem geplaatst vlakbij de andere bijenkasten. Volgende dag zat er in de loop van de middag een zwerm boven op de boomstam, deze heb ik met een beetje hulp de boomstam in gebracht. 

Ik heb ook een spaarkast verbouwd. De binnenhoeken afgerond met hoeklatten, onderkant dichtgemaakt, honingbak onder, broedbak boven, gat geboord en de holle voorwand ruimte die door de gaten ontstaan was, afgesloten door 2 koperen buisjes te plaatsen. Broedramen met sateprikkers gelijmd en het geheel van binnen gedeeltelijk ingesmeerd met bio bijenwas en citroenmelisse.

Neergezet, die zelfde middag waren er verkenners en binnen een week was de kast bezet.

 De Uilenkast in het bos is ook weer bezet en een oud spechtennest is ook in beslag genomen door bijen.

Helaas zijn deze mooie korven nog niet door hun uitgekozen.

Bij deze korf heb ik ook een tochtvrije bodem gemaakt met een schuifplankje.

 

 

Het was een Zwermlustig voorjaar"

Groetjes Emmelies

 

 

Dat was het dan weer, ik wens u verder een paar mooie maanden toe met een goede opbrengst, vergeet niet op tijd de Varroamijt bestrijding toe te passen, want die vermeerderen zich nu razendsnel!

 

Met een hartelijke bijengroet,

 

Kees Boersma

 

Voorzitter Bijenhoudersvereniging Epe, De Imme

Beste leden en donateurs,                         Epe, april 2016

 

Inhoud:

 

Ziekenhuis opname van Egbert v.d. Kley

1. terugblik ALV De Imme

2. Uitnodiging lezing Koninginneteelt dinsdag 4 april Nunspeet

3. Inzaai moment de Meent op donderdag 7 april

4. Opening Bijenhuis te Wageningen op 9 april

5. ALV NBV te Wageningen op 23 april

6. Bijenstal commissie en onderhoud bijenstal op 16 april

7. Vuilbroed in Duitsland

8. Lezing bestrijdingsmiddelen mbt bijen op 7 juni

9. Imker materiaal te huur

 

Dit is dan alweer de laatste nieuwsbrief van uw voorzitter, nog een paar dagen en dan kunnen we 2015 weer bijschrijven in de analen van de vereniging en natuurlijk ook bij onze eigen persoonlijke ervaringen.

Ik hoop dat u allen met voldoening terug kunt kijken op een mooi bijenjaar. Maar zoals het nu eenmaal in het leven toegaat, ook dit afgelopen jaar is gegaan met zijn ups en downs. Een koud voorjaar waardoor alles laat op gang kwam, een redelijke bloei van de linden en ook een redelijke bloei van de heide. Een gemiddeld jaar dus. Ware het niet dat het nu toch wel vervelend wordt dat het te zachte weer maar aanhoudt. De bijen vliegen maar rond en kunnen niets vinden van hun gading. Dat betekent een aanslag op de conditie van de winterbijen en daarmee ook een steeds kleiner wordend volk. Slijtage van de vliegbijen en onvoldoende aanwas kan een gevaar worden voor het voortbestaan van de volkeren. Als we dan toch nog een koudeperiode krijgen, dan kan dat resulteren in  hele kleine volkjes. Maar gelukkig vinden onze bijen vakbekwame imkers aan hun zijde, wij zorgen er natuurlijk voor dat onze bijen geen honger hoeven te leiden en voeren op tijd bij!

U leest natuurlijk ook het NBV imkersnieuws, zo niet, dan kunt u zich als lid van de NBV hier op abonneren, mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een abonnement met actueel nieuws. Zoals een artikel over de Honey Highway. Een 7 km lange berm ingezaaid met drachtbloemen. Kijk, dat zijn nu initiatieven waar je blij van wordt. Vooral omdat Rijkswaterstaat bereid is om dit initiatief van een paar imkers te ondersteunen. 

En dit zal navolging vinden door het hele land, dus dat is mooi nieuws. Op kleine schaal gaan wij gewoon verder met onze bermen in de gemeente Epe. 

De 1e 5000 m2 is en wordt ingezaaid, maar dat is nog maar het begin. We willen toch heel Epe in de bloemetjes zetten?

De data van vergaderingen die uw bestuur heeft vastgesteld  zijn als volgt:

- De Nieuwjaarsborrel op 9 januari a.s. v.a. 16:00 tot 18:00 uur.

- Algemene Leden Vergadering 22 maart 2016 om 19:30 uur

   Hagendoornse Plaatse

- Uitje/excursie (bij voldoende belangstelling) 11 juni 2016

- Bijenmarkt 1e woensdag in augustus

- Proatavond 25 oktober 2016 om 19:30 uur Hagendoornse Plaatse.

Noteert u a.u.b. de data alvast in uw agenda, wij, als bestuur, waarderen het zeer als uw betrokkenheid wordt getoond door uw aanwezigheid!

Dat geldt ook voor de komende Nieuwjaarsborrel. Ook de sponsors en andere betrokkenen zijn uitgenodigd. Deze mensen zijn zeer betrokken bij het wel en wee van onze bijen en vereniging en zij steunen onze vereniging ook financieel. Zij vinden het erg leuk om van onze "specialisten" te horen hoe het met de bijen gaat. 

Ook uw komst wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld en wij vinden het ook erg leuk om onze leden een mooi jaar toe te wensen!

Als u het nog niet gedaan hebt, laat het mij even weten of wij op uw komst mogen rekenen, zodat we niet met ketels overbodige erwtensoep blijven zitten. (I.v.m. de afwezigheid van Harry de Roo, graag naar mij toe,mag ook telefonisch).

Dan rest mij om u, namens het bestuur, nogmaals hele gezellige dagen met uw gezin, familie en vrienden toe te wensen!

Tot 9 januari a.s.!

Met een hartelijke bijengroet,

Kees Boersma