Emst, april 2017 

Beste Immenaren,  

We hebben al kunnen genieten van mooie dagen in het voorjaar! Na de voorjaarscontrole in maart, hebben we nu de honingkamers erop gezet en kunnen de bijen aan de slag. Kersen- en perenbomen staan in volle bloei, en de appelbomen zullen binnenkort volgen. Een mooi plaatje, die bloesem. De bijen zijn inmiddels uitgevlogen, want de kasten staan al een week in de Betuwe op het fruit en dat is best vroeg dit jaar. Maar ook dicht bij huis bloeien de fruitbomen en zien de weilanden geel van de paardenbloemen. De bijen hebben het voor het uitkiezen, nu maar hopen dat o.a. de temperatuur ook een beetje mee blijft mee werken. 

Onderwerpen:

1. Terugblik op ALV 21/3 en nieuw bestuur ‘De Imme’

2. Oproep voor bijenvolk glazen kast  (ingezonden bericht Hans Stikvoort)

3. Nieuw seizoen Bijenstal

4. Bericht van de Bijenmarktcommissie  

5. Barbecue

6. Terugblik op opfrisavond bij Honingmagazijn

7. Waswafels maken

8. Nieuws uit bijenland     * NBV jaarvergadering     * NBV nieuwe organisatiestructuur  

9. Data verenigingsactiviteiten 2017

10. Kopij voor de nieuwsbrief 

 1. Terugblik ALV 21/3 en nieuw bestuur ‘De Imme’ Een overvolle agenda, maar de vergadering verliep voortvarend. De twee voorstellen voor reglementering van bijenhoudend donateurs zijn besproken. Tijdens de vergadering werden de aftredende bestuursleden Frens Benning en Harry Roo bedankt voor hun bijdrage. Frens werd bedankt voor de maanden als interimvoorzitter, en Harry werd als aftredend secretaris bedankt voor zijn jarenlange inzet. Zij kregen een presentje in de vorm van een gietijzeren bij. Zo ook de eerder afgetreden bestuursleden Kees Boersma, Emmelies Jordens en Henk Wijnsma. Het nieuwe bestuur dat op de ALV is gekozen bestaat uit: Fraukje Bonnema, voorzitter  Marianne de Voogd, secretaris Ron van Lohuizen, penningmeester  Het rooster van aftreden is vanaf heden veranderd, doordat het bestuur uit 3 leden bestaat i.p.v. uit 5 leden zoals voorheen. Dat betekent dat per jaar één bestuurslid aftredend is. Het nieuwe schema ziet er als volgt uit: penningmeester aftredend per 2018, voorzitter aftredend per 2019, secretaris aftredend per 2020. 

 2. Oproep voor bijenvolk glazen kast  Hallo imkers,    Zoals jullie weten staat in onze bijenstal een mooie glazen bijenkast voor bezoekers om de inwonende bijtjes te bewonderen met alles waarmee ze bezig zijn. Helaas is dit bijenvolk in de winter doodgegaan. Nu is de kast schoongemaakt en staat weer klaar voor nieuwe bevolking. Mocht één van jullie een (zwerm)volk over hebben dat de kast kan gaan bewonen, dan hoor ik het graag.    Hans Stikvoort Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0578-615063 

 3. Nieuw seizoen Bijenstal De activiteiten bij de Bijenstal voor het nieuwe seizoen gaan binnenkort van start. Met een voorjaarsschoonmaak, binnen en buiten, maar ook met koffie, thee en lekkers. Leuk en gezellig gecombineerd met actie en klusjes, zodat de Bijenstal weer klaar is voor de ontvangst van bezoekers. Kom ook als je niet klust gewoon even aan, iedereen is van harte welkom!  Het eerste klusmoment is op: zaterdag 15 april 2017 vanaf 9.00 uur, voor snoeien, goten leegmaken, ramen wassen, gras maaien, de bijenstal aanvegen etc. etc.

 4. Bericht van de Bijenmarktcommissie De datum voor de 65ste bijenmarkt is vastgesteld op woensdag 2 augustus 2017. Het eerdere plan om de markt naar de zaterdag te verplaatsen, was mede door gebrek aan een geschikte locatie, niet te realiseren. Noteer alvast de datum, het is een mooi moment om met imkers onder elkaar bijeen te komen, voor een praatje, een bakje koffie, of als vrijwilliger, want voor de activiteiten op de markt zoekt de bijenmarktcommissie vrijwilligers. Wil je je nu alvast aanmelden, 

neem dan contact op met Hans Stikvoort (telefoon en mail zie ook hierboven bij het bericht over de glazen kast)  

 De Bijenmarktcommissie Annemiek, Hans, Miriam en Marianne 

 5. Barbecue In de zomer gaan we lekker barbecueën, ook met De Imme. Op zaterdag 19 augustus a.s. houden we onze barbecue bij de Bijenstal. Beste Immenaren, wij rekenen op jullie komst en introducees zijn van harte welkom, dus neem je partner en/of kinderen mee, dat is wel zo gezellig. Het eten en drinken wordt verzorgd, maar we vragen wel een kleine bijdrage van € 5,- per persoon. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan nu al bij Fraukje of Marianne (bij voorkeur via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)    6. Terugblik op opfrisavond bij Honingmagazijn Op vrijdag 10 maart en donderdag 23 maart j.l. werden 2 avonden georganiseerd waarvoor zowel oud cursisten van de basiscursus bijenhouden van afgelopen jaren, als ook leden van de Imme waren uitgenodigd. Beide avonden waren goed bezocht, zowel door nog maar enkele jaren imkerende bijenhouders als door ervaren imkers. Naast informatief, was het ook een mooie gelegenheid om onderling met elkaar over de bijen en ervaringen met het imkeren te praten. Peiling onder de aanwezigen gaf als conclusie dat de bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. 

 7. Waswafels maken Op de afgelopen ALV was de aanschaf van een apparaat om zelf waswafels te kunnen maken een agendapunt. De Imme wil het apparaat aanschaffen, als daar vanuit de leden en bijenhoudend donateurs belangstelling voor is. Die is er wel bleek op de vergadering, maar ook is er nog onbekendheid met hoe het maken van kunstraat in zijn werk gaat. Op de bijenmarkt in Uddel wordt het zelf maken van waswafels gedemonstreerd; de Bijenmarkt in Uddel wordt op 8 juli a.s. gehouden. Of kijk op de internet https://m.youtube.com/watch?v= 0OPW73eZ0Fc Op de ALV is besloten dat op de Praotavond op 24 oktober 2017 een besluit zal worden genomen over de aanschaf.     8. Nieuws uit bijenland     * NBV algemene ledenvergadering Op zaterdag 22 april a.s. van 10-12.30 wordt de NBV ALV gehouden in Wageningen. Dit is de laatste vergadering in zijn huidige vorm. De NBV werkt aan een nieuwe bestuursvorm met een ledenraad. De ledenraad gaat de huidige ALV vervangen.     * NBV nieuwe organisatiestructuur  De NBV werkt aan een bestuursvorm met een Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 40 leden. De raad vervangt de Algemene Leden Vergadering. Doel van de Ledenraad is de afstand tussen leden en bestuur te verkleinen en besluitvaardiger te kunnen opereren.  Onze vereniging De Imme is deelnemer in de groep Veluwe-Noord, die wordt gevormd door de afdelingen Nunspeet, Elspeet, Epe, Heerde, Wezep/Hattem, Vaassen en is met één ledenraadslid vertegenwoordigd is in de ledenraad.  

 9. Data verenigingsactiviteiten 2017 

zaterdag 15 april 2017 aanvang 9.00 uur 

Bijenstal Koffie en klussen

woensdag 2 augustus 2017 aanvang 8.00 uur 

65ste Honing- en bijenmarkt Marktplein Epe 

zaterdag 19 augustus aanvang 17.00 uur* tot 20.00 uur *gewijzigde aanvangstijd  Barbecue bij Bijenstal 

dinsdag 24 oktober aanvang 19.30 uur Proatavond bij Hagedoorns Plaatse 

 10. Kopij voor de nieuwsbrief Heb je een bijvoorbeeld een ”leuke” ervaring met bijen of imkeren om met elkaar te delen, stuur mij dan een stukje tekst toe, dan kan ik dat opnemen in een volgende nieuwsb

Beste Immenaren,

 Namens het bestuur van de IMME nodig ik jullie uit voor de ALV van 21 maart

 Behalve het financiële jaarverslag en de begroting 2017, zijn alle stukken in de bijlage opgenomen. Het financiële jaarverslag ligt vanaf 10 maart a.s. ter inzage bij de penningmeester en tijdens de ALV zullen daarvan enkele exemplaren ter inzage liggen. Van de begroting 2017 zullen tijdens de ALV voldoende exemplaren voorradig zijn om deze gezamenlijk te kunnen bespreken.

 In de bijlage tref je ook enkele documenten aan m.b.t. de NBV en het Bijenhuis. Als afdelingen van de nog officieel op te richten groep Noord Veluwe, zijn we het totaal oneens met de o.a. besluitvorming omtrent de beslissing over wel of geen verkoop van het Bijenhuis, zoals het HB die voorstaat. Het HB eist op 18 maart a.s. dat alle groepen zich uitspreken over het wel of niet verkopen van het Bijenhuis. Het HB geeft de afdelingen daarmee niet de tijd om de leden te raadplegen op een ALV en wil al helemaal niet dat de stemming over wel of niet verkopen wordt voorgelegd aan de leden op de landelijke ALV van de NBV in april a.s. Statutair gezien is het niet strikt noodzakelijk dat het HB dit aan haar leden voorlegt, maar wij van de groep Noord Veluwe i.o. zijn van mening dat dit zo belangrijk is dat wij dit juist wel aan onze leden willen voorleggen. Dit niet in de laatste plaats vanwege het grote financiële risico dat we (NBV en dus de leden) met de verkoop lopen.

 Twee voorstellen voor het reglementeren van de Bijenhoudend donateurs vind je in de bijlage. Een uitgewerkt voorstel van het bestuur en een voorstel ingediend door Britt Caljé.

 Notulen van de extra ALV van 29-11-2016. Omdat dit een erg belangrijke ALV was en daarmee de noodzaak van een getrouwe weergave van hetgeen gezegd en besloten is, vraag ik jullie dit verslag goed door te lezen. Mocht je hierin iets missen of je wilt er iets wat gezegd is in terug zien, geef dat dan per omgaande aan mij door. Op de ALV zullen deze punten dan worden voorgelegd. recentelijk hebben zich een aantal leden gemeld met opmerkingen cq aanvullingen omtrent het verslag.

 In de samenstelling van het bestuur gaat er één en ander veranderen. Fraukje Bonnema (penningmeester) heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter en Ron van Lohuizen stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester. Ron kennen we als imker en actief lid, is vaak bij de klusmorgens bij de bijenstal, komt vaak op verenigingsavonden, helpt bij het startklaar maken van de Bijenmarkt, maakt tevens zijn eigen wijn en is altijd in voor een praatje. Ron is in het dagelijks leven werkzaam als ingenieur en heeft "wat" met cijfers, geknipt voor penningmeester.

Nu de rust is wedergekeerd binnen het bestuur en de leden in grote meerderheid de koers hebben bepaald die de vereniging en dus het bestuur dient te varen en daarmee ook het volwaardige "lidmaatschap" voor de Bijenhoudend donateurs gaat worden vastgelegd, is dit voor mij het juiste moment om mijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen. De zaken die ik voor de vereniging doe naast het secretaris zijn, blijf ik gewoon doen, dus we blijven elkaar gewoon tegenkomen.

Voor alle functies binnen het bestuur geldt zoals wij allen weten, niemand staat te springen om te besturen. Gelukkig zijn we er toch in geslaagd om voor alle te vergeven functies, de juiste persoon te vinden. Zo ook voor de functie van secretaris namelijk, Marianne de Voogd. Marianne heeft ruime ervaring als secretaris en heeft als zodanig 8 jaar deze bestuursfunctie bekleed bij Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland. Om deze bestuursfunctie op zich te kunnen nemen is Marianne lid geworden, want ze was tot voor kort Bijenhoudend donateur. Zo zien we maar weer, mocht de nood aan de man zijn, dan zijn ook bijenhoudend donateurs niet te beroerd om hun verantwoording te nemen en daar naar te handelen.

Door al deze wisselingen van functies binnen het bestuur is het zaak om in ieder geval één iemand met ervaring en inhoudelijk kennis van zaken m.b.t. de IMME binnen het bestuur te hebben. Bij het invullen van de te vergeven functies werd al gauw duidelijk dat Fraukje voor de "rol" van voorzitter de aangewezen persoon is.

 

Tot 21 maart !

Namens het bestuur een hartelijke groet,

Harry Roo

 

Secretaris Bijenhoudersvereniging Epe, de IMME

 

 

 

 

 

 

 

Beste Immenaren, 

Is het nog winter of lijkt het toch al voorjaar? Zo hebben we nog sneeuw en nu vliegen de bijen bij temperaturen van +10 graden Celsius. Hoe dan ook: binnenkort gaat het bijenseizoen weer beginnen.

 

Onderwerpen:

1.   Algemene Leden Vergadering

2.  Bijenmarkt 2017 (ingezonden bericht Bijenmarktcommissie)

3.  Rabobank clubkas campagne

4.  Nieuws uit bijenland

5.  Lezing bij Bijenhouders Vereniging Nunspeet 

6.  Data verenigingsactiviteiten 2017

 

 

1.   Algemene Leden Vergadering

Eind februari worden de stukken en agenda voor de komende ALV toegestuurd. We nodigen jullie hierbij uit voor de vergadering op dinsdag 21 maart bij Hagedoorns Plaatse, aanvang 19.30 uur.

 

2.   Bericht van de Bijenmarktcommissie

BIJENMARKT 2017

Nu we aan het nieuwe jaar begonnen zijn, gaan we met de Bijenmarktcommissie ook van start met de organisatie van de Bijenmarkt van 2017. 

En aangezien we vorig jaar de  64e Bijenmarkt hadden, gaan we dit jaar een feestelijke 65ste bijenmarkt organiseren.  

Een jubileum-editie dus, maar geen pensioengerechtigde leeftijd.  En een feestelijke 65ste bijenmarkt is er niet alleen voor de bezoekers van de markt, maar dat willen we natuurlijk vieren met De Immenaren.

 

Hadden we in 2016 een nieuwe locatie, op het marktplein, voor dit jaar staan we voor de keuze: wordt het de 1e zaterdag of toch weer de 1e woensdag van augustus. De keuze voor de zaterdag hangt ook samen met dat het moeilijk is voldoende vrijwilligers op woensdag te krijgen, want er zijn ook imkers die dan gewoon werken, en we hopen dat dit op zaterdag beter lukt.

 

De bijenmarkt op woensdag lijkt een lange traditie, maar het is ooit begonnen op zaterdag. De eerste bijenmarkt werd gehouden op zaterdag 1 augustus, zoals te lezen is in het Maandschrift voor de Bijenteelt uit 1953.

 

Binnenkort zullen we de mogelijkheid om de markt naar de zaterdag te verplaatsen bespreken met de marktmeester, zodat we de datum kunnen vaststellen. 

Daarna kunnen we ook aan de slag met het uitwerken van ideeën, uitnodigen van nieuwe en vaste deelnemers. Voor de overige deelnemers/standhouders hebben we vorige jaar het thema “ambachten en streekproducten’ benoemd. Dit willen we graag aanhouden. Mocht je suggesties hebben voor standhouders of activiteiten dan horen wij dat graag. Uiteraard nemen we nog contact op om de vele grote en kleine klusjes georganiseerd te krijgen. En …. natuurlijk houden we de kistjesverkoop in ere, voor verkoop door imkers van eigen honing, kaarsen, en overcomplete imkerartikelen.  Wordt vervolgd.

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                                              

De Bijenmarktcommissie

Annemiek, Hans, Miriam en Marianne

         

3.   Rabobank clubkas campagne

Ook dit jaar organiseert de Rabobank Noord Veluwe weer de clubkas-actie voor lokale verenigingen. De Imme is hiervoor aangemeld en net als in de afgelopen jaren hopen we ook dit jaar weer op een mooie bijdrage. Daarom hierbij het verzoek om een ieder die lid is van de Rabobank op De Imme te stemmen, en ook familie, vrienden en collega’s te vragen De Imme een steuntje in de rug te geven. Vanaf 1 maart kan er gestemd worden!

 

4.   Nieuws uit bijenland

      Buckfast bijen

Zaterdag 25 februari 2017 geeft Keld Brandstrup een presentatie op de ALV van Buckfast Belangen Verenigd. Niet leden zijn ook van harte welkom om 13.00 uur in “Het Blanke Schot” te Uddel

 

      BD-imkerdag

Op zaterdag 11 maart 2017 wordt in Zeist de jaarlijkse landelijke BD-imkerdag georganiseerd. 

Thema van de dag is “De kracht van was”. 

Meer informatie en het programma van deze dag is te vinden op de website http://www.bdimkers.nl/page/nl/Imkerdag

 

      Neonicotinoïden

Greenpeace publiceerde in januari j.l. een rapport waaruit blijkt dat het gevaar neonics groter is dan gedacht. Neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen zijn gevaarlijk voor veel meer diersoorten dan alleen de veelbesproken honingbijen. Dat is de conclusie van nieuw wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Sussex in opdracht van Greenpeace. Meer info in deze link naar de Greenpeace website

 

 

5.   Lezing bij Bijenhouders Vereniging Nunspeet 

Op 7 februari j.l. werd bij de Nunspeter Bijenvereniging een lezing gehouden over de “IJzerhuishouding in bijenvolken” door Maarten van Hoorn, eigenaar van Ferro Bee. De spreker heeft onderzoek gedaan naar micro organismen in bijenvolken en dat het proces van zuurvorming van essentieel belang is voor de bijengezondheid. De gewenste zuurgraad ligt tussen 4,5 en 6,0 pH. De onderbouwing van  van het onderzoek gaf geen eenduidige of duidelijke resultaten, maar de spreker was overtuigd dat het toedienen van ijzer aan de wintervoeding van de bijen een positieve bijdrage levert aan de bijengezondheid en hij zet het onderzoek wordt voort. 

 

Maarten van Hoorn. 7-2-2017 Nunspeet              

 

 

6.   Data verenigingsactiviteiten 2017

 

dinsdag 21 maart aanvang 19.30 uur

Algemene Leden Vergadering

zaterdag 8 juli 2017 aanvang 9.30 uur

Open Imkerijdag

zaterdag 19 augustus aanvang 16.00 uur tot 20.00 uur

Barbecue

dinsdag 24 oktober aanvang 19.30 uur

Proatavond

 

 

Onderwerpen:

1. Terugblik op de bijzondere ALV van 29 november j.l.
2. Winterbehandeling tegen de Varroamijt
3. Problemen met kunstraat
4. Even voorstellen. Rianne; liever niet
5. Apparatuur voor gebruik door de Immenaren
6. Data verenigingsactiviteiten 2017 

De afgelopen periode is er veel gebeurd en ook geschreven door o.a. bestuursleden en door of uit naam van een aantal oud bestuursleden. Door deze voor menigeen verwarrende e-mails, was het jullie vast wel duidelijk dat het bestuur niet op een lijn zat en zelfs lijnrecht tegenover elkaar bleek te staan. Het was daarmee de hoogste tijd dat de leden (jullie) zich konden uitspreken over, welke koers wij als vereniging zouden gaan varen. Goed was het om te zien en te ervaren, dat de leden een stuk minder verdeeld waren dan het bestuur. Voor elke stemming was er een overweldigende meerderheid die het met elkaar eens was. Mede door de eensgezindheid van de leden, is het gelukt de vereniging bij elkaar te houden. Alle lof voor diegenen die zich hiervoor hebben ingezet! 

1. Terugblik op de bijzondere ALV van 29 november j.l. We kunnen terug kijken op een geweldige opkomst op de Algemene Leden Vergadering van 29 november j.l. Dit niet in de laatste plaats omdat er veel op het spel stond en er een belangrijke keus gemaakt diende te worden namelijk, welke richting we als vereniging zouden inslaan. 1. Of, de vereniging zou nog louter uit leden, gastleden en gewone donateurs bestaan, 2. of de vereniging blijft een vereniging waar een ieder welkom is, dus inclusief de bijenhoudend donateurs, die volwaardig mee kunnen doen en op plaatselijk niveau gewoon mee mogen stemmen.  Op democratische wijze en met een overweldigende meerderheid (>2/3 stemmen) is voor de tweede optie gekozen.  De komende tijd zal er worden gekeken hoe we de uitkomst vorm kunnen geven. We gaan er vanuit dat we jullie op de ALV van 21 maart a.s. een goed voorstel kunnen voorleggen. Tijdens de afgelopen ALV is het voltallige bestuur afgetreden, om aan de leden over te laten wie zij graag als hun vertegenwoordigers zouden zien. Frens Benning heeft zich als interim-voorzitter beschikbaar gesteld en is met algemene stemmen gekozen. De secretaris en de penningmeester (Harry Roo en Fraukje Bonnema) hadden zich weer herkiesbaar gesteld en zijn met algemene stemmen herkozen. 

 2. Winterbehandeling tegen de Varroamijt Inmiddels is het december en over anderhalve week is het al weer kerst. Voor menigeen staat deze maand in het teken van de behandeling tegen de Varroamijt. Er zijn meerdere methodes en  middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden. O.a. de één druppelt zijn volken met een oplossing van oxaalzuur, een ander gebruikt ook oxaalzuur, maar dan door middel van verdamping. Weer een ander gebruikt Hive-Clean (druppelen / straaltje). De gedachte hierachter is, dat op enig moment (dec, jan?) er geen of nagenoeg geen broed in het volk aanwezig is en dat men daardoor met één behandeling het gehele bijenvolk adequaat kan behandelen. Wist je dat, de vereniging een oxaalzuurverdamper bezit? Deze kan je tegen een geringe vergoeding van  €2,50 per keer gebruiken. 

3. Problemen met kunstraat Een aantal keren is over de problemen met kunstraat geschreven in de nieuwsbrief. Er is tot op heden nog geen duidelijkheid over, wie aansprakelijk is en daarmee, wie stelt de consument (imker) schadeloos. Zolang er niks definitiefs te melden is en dit wel eens een zaak van de lange adem kan gaan worden, verwijzen we jullie voor de meest recente informatie door naar de site van de NBV. deze zal regelmatig met updates blijven komen.  

 4. Even voorstellen,Rianne  Liever niet 

Liever was ik geen lid geworden van de Imme, liever was ik ook geen lid geworden van Zwolle en liever had ik ook geen bijencursus gevolgd… 

Dan was alles nog zoals het was, was mijn vader niet veel te vroeg, te plotseling en onverwacht overleden. Dan nam hij nog steeds honing voor ons mee…. Vorig jaar oktober zat mijn moeder met 12 bijenvolken in haar maag. In eerste instantie dachten we aan verkoop maar op een of andere manier voelde dat helemaal niet goed. Ik besloot om de imkerij voort te zetten. Maar hoe begin je? In Zwolle werd afgelopen jaar geen cursus gegeven. Na een rondje bellen en mailen met de omliggende verenigingen belde Harry als eerste terug. Een lang en verhelderend gesprek was het gevolg. En nee ik kon geen spoedcursus volgen voor 12 volken: ‘zo werkt dat niet’.  

3 volkjes was toch wel het maximum (1 op de cursus en 2 thuis). En zo kwam ik in Epe terecht. Dat de praktijk toch iets anders was dan beoogd kon de pret niet drukken, en vol overgave ben ik samen met nog ongeveer 20 anderen aan de basiscursus bijenhouden begonnen. 

Ondanks het feit dat ik er in de tijd nog niet aan toe was om te imkeren, heb ik genoten van de cursus. Het was geweldig, uiteraard leerzaam en ook heel gezellig. 

Inmiddels ben ik gediplomeerd en heb 8 volkjes bij mij thuis staan. En natuurlijk ga ik door, bijen zijn ontzettend fascinerend. Ik wist natuurlijk wel iets over honingbijen; over de koningin, de werksters en de darren. Maar hoe ingenieus hun leven een samenspel is, begin ik nu te begrijpen. 

Bijen leven puur! 

Rianne Zefat 

 5. Apparatuur voor gebruik door de Immenaren Niet iedereen zal weten wat de vereniging allemaal te bieden heeft, qua apparatuur aan haar leden. Daarom nog even een overzichtje. 

1. Een 9-raams elektrische slinger (inclusief refractometer)
2. Een RVS stoomwassmelter (ong. 12 BK-ramen per keer)
3. Een honingpers (handmatig)
5. Een Oxaalzuurverdamper (incl. gelaatsmasker, verlengsnoer en een   accu 12V.)  

De slinger, de stoomwassmelter en de honingpers zijn te reserveren bij Frens Benning, Grensweg 6 in Epe, 0578-621337. De oxaalzuurverdamper is te reserveren bij Harry Roo, Oranjeweg 102 in Emst, 06-12149470. 

Voor alle apparaten vragen we een geringe bijdrage, variërend van €2,50 tot €5,- per gebruik. 

5. Data verenigingsactiviteiten 

1. Nieuwjaarsborrel, zaterdag 14 januari, aanvang 16.00 tot 18.00 uur
2. Algemene Leden Vergadering, dinsdag 21 maart, aanvang 19.30 uur
3. Barbecue, zaterdag 19 augustus, aanvang 16.00 tot 20.00 uur
4. Proatavond, dinsdag 24 oktober, aanvang 19.30 uur  

Voor nu wens ik jullie, mede namens het bestuur, fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.  De uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 14 januari volgt binnenkort. 

Namens het bestuur een hartelijke groet, Harry Roo 

 

Alweer de laatste nieuwsbrief van deze voorzitter. We kunnen terugkijken op een mooie afsluiting van het seizoen met een overvloedige. bloeiende heide, en een prachtige warme nazomer. Na een regenachtige en te koude zomer heeft de natuur toch nog enige consideratie met ons gehad en een royale toegift gegeven met veel zon, warme dagen, met af en toe een buitjes voor het stof weg te spoelen. Kortom ideale condities om de bijen een overvloed van nectar aan te bieden en dat hebben ze in overvloed binnen gehaald.  

Onze imkers kunnen dus tevreden zijn, vele potten met heidehoning zijn gevuld en ook raathoning is er in overvloed. Nu de bijen ingewinterd zijn en de laatste kuur tegen de Varroamijt hebben gekregen kunnen zij en wij van een welverdiende rust genieten.

Waar we niet blij over zijn is dat er nog steeds geen duidelijkheid is hoe, door wie en op welke wijze kunstraat is verontreinigd. Er is nog veel onduidelijkheid en bewijzen zijn er nog niet. Zoals al vermeld in de vorige brief blijkt dat er verontreinigd kunstraat in omloop is gebracht waardoor er veel larven afsterven, dit kun je opmerken doordat er opvallend veel gaten in het broed te zien is. 

Wees alert en meld dit,  het liefst met foto's, bij de leverancier waar u uw kunstraat van heeft betrokken. 

Dit i.v.m. voor eventuele aansprakelijkheids-claims wanneer de schuldvraag en het oorzakelijk verband aangetoond kan worden. Zie op imkernieuws de laatste ontwikkelingen.

Op onze uitnodiging voor de barbecuemiddag/avond is nauwelijks gereageerd. Slechts 3 leden gaven aan het leuk te vinden, blijkbaar was er geen behoefte om het seizoen op een feestelijke manier af te sluiten en bij te praten. Teleurstellend, ook voor diegenen die daar wel naar hebben uitgekeken. 

 

 

2.Regio-avond op 25 november a.s.

Zoals al in vorige nieuwsbrieven aangekondigd, zullen de afdelingen van de NBV meer zoeken naar samenwerking en elkaar ook uitnodigen voor diverse evenementen. Een reeds langer bestaande traditie is om omstebeurt elkaar uit te nodigen voor een avond. Dit jaar valt de eer te beurt aan de collega-imkers van Wezep, Hattem en Oldebroek. Je bent van harte uitgenodigd om een interessante lezing bij te wonen over de Zuid-Amerikaanse bijen. (zie bijlage)

Tevens zal er in november weer een voorzittersvergadering gehouden worden om te bespreken hoe en of verder samenwerken binnen de NBV afdelingen vorm gegeven kan worden.


3. Interesse in biologisch dynamisch imkeren?

Afgekort BD imkeren is een geheel andere benadering en behandeling van bijen en omgaan met bijen. Wat houdt dat in? Bijen niet als een productiemiddel zien maar als een bijzondere samenleving van insecten die met respect benaderd dient te worden, of luchtfietserij? Dat zijn vragen die met name Emmelies Jordens en ondergetekende bezig houdt. Wij zijn van plan om een avond te organiseren en een BD imker uit te nodigen om ons hierover meer te vertellen. Als je daar interesse voor hebt geef je dan even op aan Emmelies of ondergetekende. Je krijgt dan een gerichte uitnodiging als er voldoende belangstelling is. Ook leden van andere afdelingen zullen uitgenodigd worden.

4. Platform Groenonderwijs.

Op woensdag 5 oktober j.l. zijn Emmelies Jordens en ondergetekende op de uitnodiging van wethouder Jan Aalbers ingegaan om samen met andere natuurorganisaties te praten of en hoe scholen benaderd of uitgenodigd worden om meer gebruik te maken van de kennis en kunde die bij de diverse organisaties aanwezig is w.o. De Imme. 

Aanleiding van dit initiatief was de aansporing die ik tijdens de  nieuwjaarsreceptie aan Jan Aalberts heb meegegeven om in contact met de gemeente de diverse verenigingen samen uit te nodigen. Er zijn veel overlappingen en gedeelde belangen en dan kun je op deze wijze krachten bundelen. Het was een levendige discussie en binnenkort worden wij benaderd of wij mee willen doen in een op te richten platform waarin onderwijs en voorlichting richting scholen centraal staat. Organisaties die hier ook bij waren zijn, Groen en Groei, IVN Gelderland,  (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid);  afd. Groenvoorziening gemeente Epe, Axent Groen, Bijenhoudersvereniging Vaassen en VeluweIJsselzoom, KNNV, Milieu Zorg Epe e.a. Kortom een interessant gezelschap en een interessante discussie. Het is de bedoeling dat er een contactpersoon per organisatie wordt aangewezen die zich hiervoor in gaat zetten. Wie van de leden vindt het belangrijk dat kinderen op de hoogte wordt gesteld van de wondere wereld van de honingbij? Laat het even aan mij weten.

5. Discussiestuk voortbestaan bijenhuis te Wageningen (zie bijlage)

Van het hoofdbestuur van de NBV kregen wij het verzoek om de situatie m.b.t. het Bijenhuis te bespreken. Dit is samengevat in het bijgesloten discussiestuk over de toekomst van het Bijenhuis. Wij zullen dit op de ALV ter sprake brengen. Je kunt dan d.m.v. stemming je voorkeur uitbrengen.

 

6. Afscheid van 3 bestuursleden van de Imme per 01-01-2017.

Ja, en dan het lastigste onderdeel van deze brief. Laat ik beginnen met vast te stellen dat alle 5 bestuursleden het beste met deze afdeling c.q. vereniging voor hebben, maar dat wij er heel verschillend over denken en communiceren. Daarbij komen ook persoonlijke overwegingen en keuzes om de hoek kijken die dan doorslaggevend kunnen zijn om een besluit te nemen.

Om te beginnen heeft Henk Wijnsma als eerste te kennen gegeven te willen stoppen als commissaris/ bestuurslid. Zijn reden is dat hij voorkeur geeft aan andere activiteiten waar hij meer plezier en voldoening in vindt dan bij de Imme. Ook de verwachting dat zijn pensionering hem meer tijd zou geven om zich in te zetten op het gebied van educatie en voorlichting op scholen is niet uitgekomen. Dat heeft Henk tot dit besluit gebracht en uiteraard is daar alle begrip voor.            Bedankt Henk, Fijn dat je erbij was en ik wens je heel veel plezier en voldoening in je andere activiteiten!

Ook Emmelies Jordens gaat het team verlaten. Emmelies is destijds op mijn verzoek toegetreden tot het bestuur om het getal 'vol' te maken. 

Dat heeft zij onder nadrukkelijke voorwaarden willen doen, d.w.z. voor zover haar agenda, gevuld met vele activiteiten, en haar gezondheid het toelaat. 

Ook voor Emmelies heb ik veel waardering wat zij, ondanks deze beperkingen, voor de Imme en voor mij persoonlijk heeft betekend. Voor de Imme heeft zij haar creativiteit ingezet voor het maken van fraaie posters, nieuwjaarskaarten, spandoek e.d. 

Bij evenementen kon ik altijd een beroep op haar doen al was het vaak zoeken naar tijd voor haar. Voor mij persoonlijk om mee te gaan naar  vergaderingen van de NBV, de contacten die zij heeft bij de gemeente e.a. natuurverenigingen, haar kennis van de natuur en de bedreigingen hiervan, het ontwerpen van de borden van ons project ' Vriend van de Honingbij' En ook haar inbreng in de bestuursvergaderingen vond ik helpend en verfrissend.

Dus ook jij Emmelies, heel hartelijk dank voor je inzet. 

Maar en dat moet ook gezegd worden, veel bestuurstaken zijn overgenomen door commissies die goed werk doen, er is niet veel behoefte aan extra activiteiten binnen de vereniging, dus kan volgens de secretaris en penningmeester het bestuur terug gebracht worden tot 3. Voorzitter, secretaris en penningmeester. Dan komen we op nummer 3 die opzegt en dat ben ikzelf.

Ik heb hier al langer over nagedacht of ik mijn termijn wel vol wil maken bij deze vereniging of liever gezegd met dit bestuur. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het ons niet lukt als bestuur om op een lijn met elkaar te komen en dat dit te maken heeft met een te groot verschil van mening en visie tussen Emmelies, Henk en mijzelf met de secretaris en penningmeester. Verdeeldheid binnen het bestuur is niet in het belang van de Imme en vandaar dit besluit.

7. Blijvende bestuursleden

Zoals jullie hebben kunnen lezen blijven wij, de penningmeester (Fraukje Bonnema) en de secretaris (Harry Roo) per 1 januari wel in functie. Samen zullen wij de lopende zaken voor onze rekening nemen tot aan de eerstvolgende ALV. Tevens nemen wij de organisatie van de Nieuwjaarsborrel op ons en vanaf heden de nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden en deze met enige regelmaat te doen toekomen.

Uiteraard zullen wij die tijd ook gebruiken om actief een kandidaat of kandidaten te vinden om het bestuur weer compleet te kunnen maken. 

Wij, de secretaris en penningmeester zijn beiden in maart, wanneer de ALV wordt gehouden, aftredend en herkiesbaar.

Zoals jullie van ons mogen verwachten worden er geen ingrijpende beslissingen meer genomen, anders dan in lijn met de afspraken, gemaakt met jullie op de ALV van 22 maart j.l.

We houden jullie door middel van de nieuwsbrief op de hoogte van eventuele ontwikkelingen en uiteraard met de gewone nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Hartelijke groet, Fraukje en Harry


Met vriendelijke groet,

Kees Boersma. 

Voorzitter.