Vrijdag 7 november was de diploma-uitreiking van de basiscursus bijenhouden 2014, deze avond werd gehouden bij de Haagedoorns Plaatse. Op enkele cursisten na was iedereen aanwezig, we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Zowel het bestuur van de IMME als van de vereniging Hattem-Wezep was hierbij aanwezig. 

En zo zijn we alweer bijna drie maanden verder na mijn laatste nieuwsbrief en is er in die tijd weer veel gebeurd.

Op 6 augustus was er voor de twee-en-zestigstige keer de Eper bijenmarkt. Op een mooie plek, namelijk rond de Grote Kerk van Epe vond dit evenement plaats. Enkele foto's geven een indruk:

Infomix op Radio 794

Dinsdagavond 8 juli kunt u vanaf 19:00 u. weer luisteren naar Infomix op Radio 794.

Deze week aandacht voor de open Imkerijdag op Hagendoornse Plaatse in Epe, de Zeepkistenrace in Oene en de Kid Kievit Natuurmiddag in Welsum.

Beste mede-imkers,

Allereerst de Bijenmarkt op de 1e woensdag van augustus. Na een goed en vruchtbaar overleg heeft het bestuur besloten dat de bijenmarkt ook dit jaar doorgaat. De huidige commissie wordt tijdelijk vervangen door het bestuur, ondersteund door Henny van Niersen. Aan de oproep van onze secretaris Harry Roo is gelukkig door veel leden gehoor gegeven, we hebben  genoeg leden die hun steentje willen bijdragen.