Beste mede-imkers,

Een kort bericht ditmaal. De klusochtend van de 1e dinsdag in mei is goed verlopen. Dit keer waren wij met z’n 5en. Er is hard gewerkt en de stal met bestrating ziet er weer prima

En zo zitten we weer midden in het bijenseizoen, de eerste zwermen zijn al gesignaleerd, de honing druipt uit de kasten en we zijn pas in eind april aangeland! 

Dat belooft wat voor dit seizoen, maar zoals de wijzen onder ons weten, het kan verkeren. Alles staat en valt met het weer, de conditie van onze bijen, dracht en laten we niet vergeten onze eigen deskundigheid en ervaring of het gebrek daaraan.

Beste  mede-imkers,

Nog even en  het bijenseizoen staat weer voor de deur. Door het zachte weer van deze winter hebben onze bijen  al menig oefenrondjes gevlogen en we zijn natuurlijk zeer benieuwd hoe onze  bijen deze winter zijn doorgekomen. Ik hoop met jullie dat we onze bijenvolken  in een goede conditie weer zullen aantreffen!
  Ook voor  onze vereniging Bijenhoudervereniging(Bv) Epe, De Imme, breekt weer een drukke  tijd aan.

Op de vergadering van 19 maart 2013 heeft de voorzitter (Dries van Meulen) zijn functie beschikbaar gesteld. Kees Boersma is met algemene stemmen benoemd tot voorzitter. Commissaris (Gerrit Elskamp) was aftredend en niet herkiesbaar. Janny Bolink is met algemene stemmen benoemd tot commissaris.Per september 2013 is Janny echter afgetreden als commissaris omdat, achteraf gezien, de functie niet verenigbaar was met haar andere bezigheden. Hierop heeft het bestuur Gerard Buursen bereid gevonden om tijdelijk de functie van commissaris waar te nemen, tot de ALV van 2014.

Beste leden,

2 november ligt alweer achter ons en  we kijken terug op een leuke en gezellige middag op ons bijenveldje aan de Rauwenhoffweg. Zo tegen 3 uur kwam iedereen binnenstromen sommigen met echtgeno(o)t(e), partner of gewoon met zichzelf. Wij, van het bestuur, hadden geen idee hoeveel leden aanwezig zouden  zijn, een paar hadden zich geexcuseerd,  maar wie er wel zouden komen was nog een vraagteken.