Beste leden,

2 november ligt alweer achter ons en  we kijken terug op een leuke en gezellige middag op ons bijenveldje aan de Rauwenhoffweg. Zo tegen 3 uur kwam iedereen binnenstromen sommigen met echtgeno(o)t(e), partner of gewoon met zichzelf. Wij, van het bestuur, hadden geen idee hoeveel leden aanwezig zouden  zijn, een paar hadden zich geexcuseerd,  maar wie er wel zouden komen was nog een vraagteken.

Op de vergadering van 27 maart 2012 werden de voorzitter Dries van Meulen en de commissaris Brit Calje met algemene stemmen herkozen. Beiden zetten hun huidige functie voort. De voorzitter heeft te kennen gegeven op de ALV van 2013 zijn functie beschikbaar te zullen stellen. Het bestuur kwam in 2012, 6 keer bijeen.