Op de vergadering van 27 maart 2012 werden de voorzitter Dries van Meulen en de commissaris Brit Calje met algemene stemmen herkozen. Beiden zetten hun huidige functie voort. De voorzitter heeft te kennen gegeven op de ALV van 2013 zijn functie beschikbaar te zullen stellen. Het bestuur kwam in 2012, 6 keer bijeen.