Opgeven als lid, maar ook opzeggen en allerlei andere mutaties (verhuizing, enz.) is alleen mogelijk via de secretaris. Dit het liefst via e-mail. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, d.w.z. dat uw naam en adres alleen voor verenigingszaken wordt gebruikt. Leden, gastleden en donateurs Bij onze vereniging kennen we Bijenhouden donateurs, NBV Lid en gastleden. Lidmaatschap ‘Bijenhoudend donateur’ wordt aangegaan met de Bijenhouders Vereniging De Imme, Epe. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Een Bijenhoudend donateur betaalt rechtstreeks contributie aan De Imme. Tijdens vergaderingen heb je echter geen stemrecht als het gaat over NBV zaken. Lidmaatschap ‘NBV lid’ wordt aangegaan met de landelijke NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging). Bijenhouders Vereniging De Imme, Epe is een plaatselijke afdeling van de NBV. Aanmelden en opzeggen van NBV lidmaatschap gebeurt bij de landelijke organisatie. Als lid van de NBV ben je gewoonlijk ook lid van een plaatselijke afdeling. In ons geval van De Imme Epe. Let op: Als je je via de NBV aanmeldt en je daarnaast bij De Imme aansluit dan betaal je de contributie via de NBV. Voor de lokale contributie betaal je € 20,00. Dit wordt opgeteld bij je NBV contributie. Een gastlid betaalt rechtstreeks contributie aan De Imme. Is ook lid van een ander NBV afdeling; hij/zij heeft bijna dezelfde verenigings-rechten als een lid. Je hebt echter geen stemrecht tijdens de jaarlijkse ALV. Contributie Bijenhoudend Donateur: € 35,- NBV Lid: € 20,- (Dit bedrag is exclusief de bijdrage aan de NBV. Gastlid: € 10,- Wilt je het lidmaatschap beëindigen dan dient dit schriftelijk per post of e-mail t.a.v. de secretaris van De Imme te worden gedaan. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden. Stuur hiervoor een mailtje naar onze ledenadministratie. Ons mailadres is secretaris@imme-epe.nl
Lidmaatschap
Ledderweg 11 8161 SZ Epe
Lidmaatschap
Ledderweg 11 8161 SZ Epe
Opgeven als lid, maar ook opzeggen en allerlei andere mutaties (verhuizing, enz.) is alleen mogelijk via de secretaris. Dit het liefst via e-mail. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, d.w.z. dat uw naam en adres alleen voor verenigingszaken wordt gebruikt. Leden, gastleden en donateurs Bij onze vereniging kennen we Bijen- houdend donateurs, NBV Lid en gastleden. Lidmaatschap ‘Bijenhoudend donateur’ wordt aangegaan met de Bijenhouders Vereniging De Imme, Epe. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Een Bijenhoudend donateur betaalt recht- streeks contributie aan De Imme. Tijdens vergaderingen heb je echter geen stem- recht als het gaat over NBV zaken. Lidmaatschap ‘NBV lid’ wordt aangegaan met de landelijke NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging). Bijenhouders Vereniging De Imme, Epe is een plaatselijke afdeling van de NBV. Aanmelden en opzeggen van NBV lidmaatschap gebeurt bij de landelijke organisatie. Als lid van de NBV ben je gewoonlijk ook lid van een plaatselijke afdeling. In ons geval van De Imme Epe. Let op: Als je je via de NBV aanmeldt en je daarnaast bij De Imme aansluit dan betaal je de contributie via de NBV. Voor de lokale contributie betaal je € 20,00. Dit wordt opgeteld bij je NBV contributie. Een gastlid betaalt rechtstreeks contributie aan De Imme. Is ook lid van een ander NBV afdeling; hij/zij heeft bijna dezelfde verenigings- rechten als een lid. Je hebt echter geen stemrecht tijdens de jaarlijkse ALV. Contributie •Bijenhoudend Donateur: € 35,- •NBV Lid:€ 20,- (Dit bedrag is exclusief de bijdrage aan de NBV. •Gastlid: € 10,- Wilt je het lidmaatschap beëindigen dan dient dit schriftelijk per post of e-mail t.a.v. de secretaris van De Imme te worden gedaan. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden. Stuur hiervoor een mailtje naar onze ledenadministratie. Ons mailadres is secretaris@imme-epe.nl