praktisch de imme

Praktische informatie over De Imme - Bijenhoudersvereniging Epe

Om (nieuwe) leden te informeren over De Imme, is dit overzicht met verenigingsinformatie opgesteld. Op deze pagina staan ook links naar documenten met afspraken die gemaakt zijn in afgelopen ledenvergaderingen.

Vereniging

De Bijenhouders Vereniging Epe is opgericht op 20 april 1911.
De huidige statuten van de vereniging zijn opgesteld op 28 maart 1984. 
De vereniging is ingeschreven bij de KvK. 
De vereniging heeft een eigen website www.imme-epe.nl en heeft een pagina op de NBV website https://epe.bijenhouders.nl/

Contacten

Algemeen contact vanuit het bestuur is per e-mail, via de digitale nieuwsbrief of via de website.

Daarnaast is er informeel contact via een whattsapp groep "De Imme app" voor algemene bijenzaken, vragen over imkeren etc. Om je als lid van de vereniging aan te melden voor de app kun je contact opnemen met Hans Stikvoort om toegevoegd te worden aan de app.

Aanmelden voor De Imme app
Zwermmeldingen

Voor het uitzetten van binnengekomen zwermmeldingen is Harry Roo de zwermcoördinator. Inmiddels is hiervoor een aparte app-groep voor direct contact tussen de zwermvangers opgezet. Wil je actief deelnemen aan deze zwerm-app en met het vangen van zwermen, neem contact op met Harry Roo om toegevoegd te worden aan deze appgroep.

Bent u geen lid, maar heeft u wel een zwerm in uw omgeving bel dan de zwermcoordinator Harry Roo 06-12149470. 

Zwerm informatie
Bestuur

Het bestuur bestaat uit (minimaal) 3 bestuursleden, t.w.: voorzitter, secretaris, penningmeester.
Het huidige bestuur bestaat uit Hans Stikvoort, Fraukje Bonnema-van Leeuwen, Miriam Aukes, Ans Visch en Daniël Vos.

Ledenbestand

Het is niet toegestaan het adressenbestand en emailgegevens van de leden/donateurs van de vereniging te gebruiken voor verspreiding van informatie. Dit gebruik is alleen toegestaan aan de secretaris of diens plaatsvervanger. Leden die informatie willen verspreiden, kunnen dit melden bij de secretaris ; deze beslist of het verder wordt verspreid.

Lidmaatschap

Lidmaatschap ‘Bijenhoudend donateur’ wordt aangegaan met de Bijenhouders Vereniging De Imme, Epe. 
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Wilt je het lidmaatschap beëindigen dan dient dit schriftelijk per post of e-mail t.a.v. de secretaris van De Imme te worden gedaan. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden. 

Lidmaatschap ‘NBV lid’ wordt aangegaan met de landelijke NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging). Bijenhouders Vereniging De Imme, Epe is een plaatselijke afdeling van de NBV. Aanmelden en opzeggen van NBV lidmaatschap gebeurt bij de landelijke organisatie.

Lid worden ?
Scroll to Top